INVESTERAREVälkommen till sektionen för investerarrelationer. Camurus har som ambition att regelbundet uppdatera aktieägare och kapitalmarknadens intressenter kring bolagets status och utveckling. Detta görs via pressmeddelanden, delårsrapporter, deltagande av olika investerarkonferenser och andra presentationsforum.
Om ni har frågor vänligen kontakta oss.

 

INVESTERAREVälkommen till sektionen för investerarrelationer. Camurus har som ambition att regelbundet uppdatera aktieägare och kapitalmarknadens intressenter kring bolagets status och utveckling. Detta görs via pressmeddelanden, delårsrapporter, deltagande av olika investerarkonferenser och andra presentationsforum.
Om ni har frågor vänligen kontakta oss.

Pressmeddelanden

 • 2019-03-26 Nytt datum för...
 • 2019-03-08 Camurus offentliggör...
 • 2019-03-05 Beslut vid Camurus extra...
 • 2019-02-28 Camurus offentliggör...

Arkiv

Event & presentationer

 • 2018-11-14 Jefferies 2018 London...
 • 2018-12-11 Camurus Kapitalmarknads-...
 • 2019-01-08 JP Morgan Healthcare...
 • 2019-01-24 SEB Biotech Seminar

Läs mer

Finansiell kalender

 • 2019-04-15 Årsredovisning 2018
 • 2019-05-09 kl 13 CET, Delårsrapport januari-mars 2019
 • 2019-05-09 Årsstämma 2019
 • 2019-07-18 Delårsrapport januari-juni 2019

Läs mer

Finansiella rapporter

 • 2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
 • 2018-10-25 Delårsrapport...
 • 2018-07-17 Delårsrapport januari-juni...
 • 2018-05-03 Delårsrapport januari-mars...

Arkiv

Prospekt Företrädesemission 2019


Aktien

Aktieägare

Aktieägare
31 januari 2019
Antal aktier% av kapital% av röster
Totalt38 381 486
Sandberg Development AB20 414 97853,253,2
Gladiator2 495 0006,56,5
Fredrik Tiberg, CEO1 512 5513,93,9
Fjärde AP-fonden896 1162,32,3
Backahill Utveckling877 1932,32,3
Catella Fondförvaltning766 6242,02,0
Avanza Pension732 7491,91,9
Swedbank Robur fonder706 4561,81,8
Camurus Lipid Research Foundation445 0001,21,2
Grenspecialisten förvaltning372 7211,01,0
Andra aktieägare9 162 09823,923,9

Analytiker som för närvarande följer Camurus

Carnegie Investment Bank AB (publ)
Erik Hultgård
Kristofer Liljeberg-Svensson

Svenska Handelsbanken
Peter Sehested

Årsstämma


Årsstämma 2019

Årsstämman i Camurus AB (publ), orgnr. 556667-9105 kommer hållas den 9 maj 2019 kl 17.00, på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Ideon Science Park, Lund.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet ska kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen (på bolagets adress) senast den 21 mars 2019.

Camurus AB
Iden Science Park
SE-223 70 Lund

Arkiv

Bolagsstyrning

Prenumeration


Engelska@EN@lang_enSvenska@SV@lang_sv   Rapporter@kmk,rpt,rdv@interimPressmeddelanden@prm@pressIR kontakt


Ni är välkommen att kontakta oss genom epost eller telefon om ni har frågor.

Rein Piir Vice President, Head of Investor Relations
0708-53 72 92 ir@camurus.com

Börsnotering

Riskfaktorer
Camurus AB Ideon Science Park. 223 70 Lund, Sverige. Besöksadress Sölvegatan 41 A. 223 62 Lund, Sverige.
Telefon: +46 46 286 57 30 Fax: +46 46 286 57 39 Email-adresser Generella frågor: info@camurus.com
Affärsutveckling: busdev@camurus.com Media: media@camurus.com Investerare: ir@camurus.com