Årsstämma


2020
Kallelse till årsstämma 2020
Valberedningens förslag till årsstämman 2020 i Camurus AB (publ)
Fullmaktformulär
Camurus årsredovisning 2019
Styrelsens förslag till teckningsoptionsprogram
Villkor för teckningsoptioner serie 2020_2023
Styrelsens förslag till emissionsbemyndigande
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens redogörelse för ersättningsutskottets utvärdering
Styrelsens förslag till bolagsordningsändring
Revisorsyttrande
Vds presentation
Årsstämmoprotokoll 2020


2019
Kallelse till årsstämma 2019
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Camurus Årsredovisning 2018
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för bolagets anställda
Villkor för teckningsoptioner
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande
Vds presentation
Årsstämmoprotokoll 2019

2018
Kallelse till årsstämma 2018 i Camurus AB (publ)
Valberedningens motiverade yttrande
Fullmaktformulär
Camurus Årsredovisning 2017
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram för bolagets anställda
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
Villkor för teckningsoptioner
Revisorsyttrande
VDs presentation
Årsstämmoprotokoll 2018

2017
Kallelse till årsstämma 2017
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningsinnehavare
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
Fullständiga villkor för teckningsoptioner serie 2017/2020 avseende nyteckning av aktier i Camurus AB (publ)
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Revisorsyttrande
Årsredovisning 2016
Vd:s presentation
Årsstämmoprotokoll 2017

2016
Kallelse till årsstämma 2016
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Fullmaktsformulär
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram
Fullständiga villkor för teckningsoptioner serie 2016/2019 avseende nyteckning av aktier i Camurus AB (publ)
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande
Årsredovisning 2015
VDs presentation
Årsstämmoprotokoll 2016