Camurus Bokslutskommuniké 2019

” Vi har ett framgångsrikt år bakom oss och ser fram emot ett 2020 med hög försäljningstillväxt och ett positivt nyhetsflöde” Verksamhetsöversikt fjärde kvartalet 2019 Totala intäkter uppgick till 35,0 (7,8) MSEK för fjärde kvartalet och 105,6 (49,3) MSEK för helåret Produktförsäljningen uppgick till 30,3 (7,8) MSEK för fjärde kvartalet och 72,1 (11,3) MSEK för helåret 55% tillväxt av produktförsäljningen i …