CAM2029 tillväxthormonstörningar

Produkten utvecklas av Novartis med stöd av Camurus för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer och anses ha flera viktiga fördelar jämfört med nuvarande produkter på marknaden. CAM2029 är en långtidsverkande subkutan injektionsdepå baserad på den aktiva substansen oktreotid som formulerats med Camurus patenterade FluidCrystal® injektionsdepå-teknologi.

CAM2029 innehåller den aktiva substansen oktreotid som är en syntetisk peptidanalog av det naturliga peptidhormonet somatostatin. Somatostatinanaloger (SSA) utgör idag standarden för säker och effektiv symptomatisk behandling av patienter med akromegali och neuroendokrina tumörer (NET). SSA har i kliniska prövningar också uppvisat effekt mot tumörer och är ett behandlingsalternativ för patienter med inoperabla NET. De SSA-produkter som för närvarande marknadsförs är korttidsverkande oktreotid (Sandostatin® från Novartis samt generiska versioner), den marknadsledande långverkande formuleringen oktreotid LAR (Sandostatin® LAR® från Novartis), samt två långtidsverkande formuleringar av lanreotid (Somatuline® LA® och Somatuline® Autogel® från Ipsen).

CAM2029 kommer i en förfylld spruta utrustad med ett automatiskt nålsticksskydd och kan enkelt injiceras subkutant, också av patienten själv, utan några komplicerade beredningssteg eller krav på temperering innan dosering. CAM2029 är dessutom kompatibel med autoinjektorer, vilket kan komma att ytterligare underlätta för patienter att själva administrera produkten.

CAM2029 nyckelegenskaper

  • Enkel och bekväm dosering med förfylld spruta
  • Tunn nål och liten injektionsvolym
  • Anpassad för självadministration
  • Hög biotillgänglighet
  • Tillverkning med konventionell utrustning