CAM2032 prostatacancer

Camurus CAM2032 är en långtidsverkande leuprolidformulering med både snabbt påslag och förlängd frisättning av leuprolidacetat. Produkten, som initialt utvecklas för långtidsbehandling av prostatacancer, baseras på Camurus patenterade FluidCrystal® injektionsdepå och har utformats för enkel och bekväm administrering, också av patienten själv, med en förfylld spruta utrustad med en tunn kanyl och automatiskt nålsticksskydd.

CAM2032 utvecklas för självadministrering, vilket ökar flexibiliteten för patienterna och minskar bördan med schemalagda injektioner. Produkten är kompatibel med användning av autoinjektor för att ytterligare förenkla administreringen. Tack vare dess användarvänliga design, kräver CAM2032 inga blandningssteg eller temperaturkonditionering innan den administreras som en liten volym (0,2 eller 0,4 mL) genom en tunn kanyl (27 G). Efter injektion omvandlas lipidsystemet omedelbart till en långsamt frisättande flytande kristallin gel som avger terapeutiska nivåer av leuprolid under en period av en månad.

I jämförelse med andra injicerbara GnRH-agonistprodukter på marknaden har CAM2032 flera fördelar, inklusive den enkla hanteringen, liten injektionsvolym, tunn nål och möjlighet till självadministreringen av patienter.

CAM2032 nyckelegenskaper

  • Enkel dosering utan förblandning
  • Förfylld spruta anpassad för självadministration
  • Tunn nål och liten injektionsvolym
  • Kompatibel med autoinjektor
  • Tillverkning med konventionell utrustning