CAM2038 opiatberoende

products/#cam2038opiod

CAM2038 omfattar två långtidsverkande subkutana buprenorfinprodukter för underhållsbehandling av opiatberoende, avsedda för dosering en gång i veckan (q1w) respektive en gång i månaden (q4w). Produkterna, som baseras på Camurus patenterade FluidCrystal® injektionsdepå-teknologi, utvecklas för att lösa flera problem med nu tillgängliga läkemedel, bl.a. bristande följsamhet, omfattande missbruk, olaglig spridning och frekventa återfall till missbruk.

CAM2038 kombinerar den kända och väldokumenterade aktiva substansen buprenorfin med Camurus patenterade FluidCrystal® injektionsdepå. Den långtidsverkande effekten av CAM2038 gör att läkemedlet bara behöver ges 12 eller 52 gånger per år. Därmed reduceras bördan av daglig medicinering, som dessutom ofta måste ske under övervakning av sjukvårdspersonal, och därför är tidskrävande och kostsam både för patient och samhälle. CAM2038 kommer att administreras av sjukvårdspersonal som en enkel subkutan injektion och kan därmed inte missbrukas, spridas eller säljas på den illegala marknaden.

CAM2038 kommer att finnas tillgänglig i flera doser och för vecko- eller månadsadministrering. Denna flexibilitet utvecklades för att produkten ska kunna tillgodose alla faser i behandlingen av opiatmissbruk, från behandlingsstart till stabilisering och långtidsbehandling. Dosflexibiliteten är också viktig för att kunna anpassas till patienternas individuella behov, som beror på behandlingsfas, missbrukshistorik och andra faktorer. CAM2038 kommer tillhandahållas i förfyllda sprutor med säkerhetsskydd mot nålstick. Produkterna injiceras subkutant i små volymer och behöver inte förberedas innan användning.

CAM2038 nyckelegenskaper

  • Reducerat antal doseringstillfällen
  • Skydd mot felaktig användning, missbruk, spridning och illegal handel
  • Ingen risk för exponering mot barn och ungdomar
  • Flexibla doser för individualiserad behandling
  • Blockering av illegala opiater