episil® munhålevätska

episil® munhålevätska används för behandling av smärtsamma och inflammatoriska tillstånd med sår och blåsor i munnen, exempelvis oral mukosit, vilket är en vanlig sidoeffekt av cellgifts- och/eller strålbehandling. När episil® kommer i kontakt med munslemhinnan omvandlas vätskan inom ett par minuter till ett gelskikt som fäster på munhålans slemhinnor. Gelskiktet fungerar som en skyddande barriär med dokumenterad bevisad smärtlindrande effekt.

episil® munhålevätska baseras på Camurus patenterade FluidCrystal® topikal bioadhesiv teknologi och har i kliniska studier påvisat effektiv och snabb smärtlindring i upp till 8 timmar. episil® munhålevätska hjälper patienterna att bevara sin livskvalitet under tiden som cancerbehandlingen pågår.

För mer information, se www.episil.se