Finansiell kalender

 • 2022
 • 2022-02-16
  Bokslutskommuniké 2021

  Bokslutskommunikén för 2021 publiceras 16 februari 2022.

 • 2022-04-06
  Årsredovisning 2021

  Årsredovisning 2021 publiceras 6 april 2022.

 • 2022-05-12
  Delårsrapport januari-mars 2022

  Delårsrapporten januari-mars 2022 publiceras den 12 maj.

 • 2022-07-15
  Delårsrapport januari-juni 2022

  Delårsrapporten januari-juni 2022 publiceras den 15 juli.

 • 2022-11-10
  Delårsrapport januari-september 2022

  Delårsrapporten januari-september 2022 publiceras den 10 november.