Finansiell kalender

 • 2019
 • 2019-02-06
  Bokslutskommuniké 2018
 • 2019-04-05
  Årsredovisning 2018
 • 2019-05-09
  Delårsrapport januari-mars 2019
 • 2019-05-09
  Årsstämma 2019