IR kontakt

Ni är välkommen att kontakta oss genom epost eller telefon om ni har frågor.

Fredrik Tiberg vd och koncernchef
046-286 46 92
ir@camurus.com