IR kontakt

Ni är välkommen att kontakta oss genom epost eller telefon om ni har frågor.

Rein Piir Vice President, Head of Investor Relations
0708-53 72 92
ir@camurus.com