Peter Hjelmström

Chief Medical Officer

Peter Hjelmström (född 1973) har varit anställd på Camurus sedan 2016 och utsågsill Chief Medical Officer 2020. Han har det övergripande medicinska ansvaret för Camurus produkter både i utveckling och på marknaden.

Han har mer än 15 års erfarenhet inom läkemedelsbranschen, inklusive tidigare befattningar som Medical Director på Orexo, Head of Clinical Science på Sobi och Medical Affairs Manager på Alexion Pharma. Han har haft ansvar som medicinsk chef för klinisk utveckling i kliniska prövningar från fas 1 till 4 och ansvar för medicinska frågor för fem produktlanseringar i både Europa, Australien och USA. Dessutom har han mer än 40 publikationer i kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter och är utsedd till ledande uppfinnare på ett patent.

Peter har en MD, Ph.D. och Assoc. Prof. från Karolinska Institutet och Post-doc från Yale University.

Innehav i bolaget: 38 500 personaloptioner.

Ledningsgrupp