Kerstin Valinder  Strinnholm

Styrelseledamot

Kerstin Valinder

Kerstin Valinder Strinnholm (född 1960) är styrelseledamot sedan 2015. Hon är även ordförande i ersättningsutskottet.

Hennes arbetslivserfarenhet inkluderar rollen som EVP Business Development i Nycomed Group. Hon har även mångårig erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och affärsutveckling från ledande befattningar i Astra/AstraZeneca och Nycomed/Takeda.

Kerstin har en examen från Journalisthögskolan vid Göteborgs universitet.

Övriga pågående uppdrag: Styrelseordförande för Moberg Pharma AB (publ), styrelseledamot i Immedica Pharma AB, KVS Invest AB och Cavastor AB.

Innehav: 26 910 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Styrelse