Ole Vahlgren

Styrelseledamot

Ole Vahlgren

Ole Vahlgren (född 1963) är styrelseledamot sedan 2020. Han är även ledamot i revisionsutskottet.

Han har även mer än 30 års erfarenhet från affärsutveckling och strategiarbete i internationella, globala läkemedelsföretag såsom H.Lundbeck och Otsuka.

Ole har en fil. mag. från Technical University of Denmark, Copenhagen och en MBA från Business School of Copenhagen.

Övriga pågående uppdrag: Vd för AJ Vaccines A/S, styrelseledamot i Go-PEN Aps och Blue Cell Therapeutics.

Innehav: 10 000 aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive bolagets större aktieägare.

Styrelse