Pressmeddelande

Camurus årsredovisningen för 2015 offentliggjord

30 mars 2016 | regulatoriska

Lund — 30 mars 2016 — Camurus (Nasdaq Stockholm: CAMX) meddelar idag att årsredovisningen för 2015 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.camurus.se.


För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel.  +46 46 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com  

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel.  +46 70 853 72 92
ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktie är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')