terapiområden

Förbättra livskvaliteten för patienter

Fokus på svåra och kroniska sjukdomar

Camurus arbetar för att förbättra behandlingsresultat och livskvalitet för människor med svåra och kroniska sjukdomar. Vi fokuserar på sjukdomar inom centrala nervsystemet, sällsynta sjukdomar, endokrina tillstånd, cancer och relaterade sjukdomar.

Centrala nervsystemet

Camurus utvecklar behandlingar för att stödja människor med opioidberoende – en allvarlig kronisk återfallssjukdom med stor negativ inverkan både på samhälle, den drabbade individen och dennes familj. Opiodberoende kan påverka alla aspekter av en persons liv och är ofta förknippat med socialt stigma och socialt utanförskap.1

Opioidberoende

Sällsynta sjukdomar

En sällsynt sjukdom är en sjukdom som drabbar ett litet antal människor jämfört med den totala populationen. Sällsynta sjukdomar är ofta genetiskt kopplade, kroniska och livshotande. Fler än 400 miljoner människor välden över har diagnostiserats med en sällsynt sjukdom.2,3 Det tar i snitt mer än fyra år att få en diagnos för en sällsynt sjukdom, och det finns idag endast effektiv behandling för fem procent av alla sällsynta sjukdomar.3,4

Akromegali

Polycystisk leversjukdom

Cancer och relaterade sjukdomar

Cancer är en grupp sjukdomar där celler i en specifik del av kroppen växer och delar sig okontrollerat, och potentiellt sprider sig till andra delar av kroppen. Det finns mer än 200 olika typer av cancer och cancer är globalt idag den vanligaste dödsorsaken.5,6 Ofta kan sjukdomsbördan  reduceras genom tidig upptäckt och lämplig behandling och vård.6

Neuroendokrina tumörer (NET)

Referenser

  1. Strang J, et al. Opioid use disorder. Nat Rev Dis Primers. Jan 9;6(1):3, 2020
  2. de Vrueh R, et al. Priority medicines for Europe and the world: “A public health approach to innovation.” WHO Background Paper 6.19. Rare Diseases; 2013. http://www.who.int/medicines/areas/priority_medicines/BP6_19Rare.pdf
  3. Global Genes, RARE Disease Facts: https://globalgenes.org/rare-disease-facts/
  4. Rare Disease UK (2019). Illuminating the Rare Reality, London: Genetic Alliance UK. Available at: https://www.raredisease.org.uk/wp-content/uploads/sites/7/2019/02/Illuminating-the-rarereality-2019.pdf
  5. Australian Cancer Research Foundation. Types of cancer. https://home.cancerresearch/types-of-cancer/
  6. World Health Organization. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer. Accessed March 2022.