Produkter

Adresserar viktiga medicinska behov

Våra produkter

Camurus produkter baseras på vår patenterade FluidCrystal-teknologi och är designade att tillgodose viktiga medicinska behov, med potential att göra en betydande skillnad i patienters dagliga liv genom att förbättra behandlingsresultat, livskvalitet och effektiv resursanvändning.

Opioidberoende

Buvidal® injektions-vätska, depotlösning

Buvidal injektionsvätska, depotlösning är indicerat för behandling vid opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psyologisk behandling. Behandlingen är avsedd för användning hos vuxna och ungdomar i åldern 16 år och äldre.

Buvidal baseras på Camurus formuleringsteknologi FluidCrystal injektionsdepå och är avsedd att administreras som vecko- eller månadsdos av vårdpersonal.

För mer information, se buvidal.com (för vårdpersonal)

Opioidberoende

Brixadi® (buprenorfin) depålösning för subkutan injection

Brixadi (buprenorfin) depålösning för subkutan injektion är indikerad för behandling av måttligt till svårt opioidberoende i patienter som initierat behandling med en testdos av transmukosalt buprenorfin samt patienter som redan behandlas med buprenorfin. Brixadi ska ges som en del av ett komplett behandlingsprogram i kombination med rådgivning och psykosocialt stöd.

Brixadi är det amerikanska varumärket för Camurus produkt Buvidal. Produkträttigheterna till Brixadi i Nordamerika är licensierade till Braeburn av Camurus.

För mer information se Brixadi.com (för vårdpersonal, USA)