Produkter

Adresserar viktiga medicinska behov

Våra produkter

Camurus produkter baseras på vår patenterade FluidCrystal-teknologi och är designade att tillgodose viktiga medicinska behov, med potential att göra en betydande skillnad i patienters dagliga liv genom att förbättra behandlingsresultat, livskvalitet och effektiv resursanvändning.

Opioidberoende

Buvidal® injektions-vätska, depotlösning

Buvidal injektionsvätska, depotlösning är indicerat för behandling vid opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psyologisk behandling. Behandlingen är avsedd för användning hos vuxna och ungdomar i åldern 16 år och äldre.

Buvidal baseras på Camurus formuleringsteknologi FluidCrystal injektionsdepå och är avsedd att administreras som vecko- eller månadsdos av vårdpersonal.

För mer information, se buvidal.com (för vårdpersonal)