Produkter

Adresserar viktiga medicinska behov

Våra produkter

Camurus produkter baseras på vår patenterade FluidCrystal-teknologi och är designade att tillgodose viktiga medicinska behov, med potential att göra en betydande skillnad i patienters dagliga liv genom att förbättra behandlingsresultat, livskvalitet och effektiv resursanvändning.

Opioidberoende

Buvidal® injektions-vätska, depotlösning

Buvidal injektionsvätska, depotlösning är indicerat för behandling vid opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psyologisk behandling. Behandlingen är avsedd för användning hos vuxna och ungdomar i åldern 16 år och äldre.

Buvidal baseras på Camurus formuleringsteknologi FluidCrystal injektionsdepå och är avsedd att administreras som vecko- eller månadsdos av vårdpersonal.

För mer information, se buvidal.com (för vårdpersonal)

oral mukosit

episil® munhålevätska

episil munhålevätska används för behandling av smärtsamma och inflammatoriska tillstånd med sår och blåsor i munnen, t.ex. oral mukosit som är en vanlig biverkning av cellgifts- och/eller strålbehandling.

Vid kontakt med munslemhinnan omvandlas episil till ett skyddande gelskikt på munhålans slemhinnor, vilket ger effektiv smärtlindring i upp till 8 timmar. episil munhålevätska baseras på Camurus teknologi FluidCrystal bioadhesiv vätska.

För mer information, se episil.net

Publikationer, urval

A Bioadhesive Barrier-Forming Oral Liquid Gel Improved Oral Mucositis and Nutritional Status in Patients With Head and Neck Cancers Undergoing Radiotherapy: A Retrospective Single Center Study
Wei, J., et al., Frontiers in Oncology, (2021) Feb 22;11:617392.

Effects of a bioadhesive barrier-forming oral liquid on pain due to radiation-induced oralmucositis in patients with head and neck cancer: A randomized crossover, preliminary study
Soutome, S., et al., Journal of Dental Sciences (2021) 16:96-100. doi: 10.1016/j.jds.2020.07.006

Local analgesic effect of a bioadhesive barrier-forming oral liquid in cancer patients with oral mucositis caused by chemotherapy and/or radiotherapy: a randomized multicenter, single-use, positive-controlled, open-label studyCheng, Y., et al., OncoTargets and Therapy (2018) Nov 30;11:8555-64. doi: 10.2147/OTT.S185915