Revisorer

Camurus revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som omvaldes vid årsstämman 2024, med Johan Rönnbäck som huvudansvarig revisor.

Johan Rönnbäck är auktoriserad revisor och medlem i FAR, branschorganisationen för revisorer i Sverige.

Role and responsibility

Revisorn granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och vd:s förvaltning efter en revisionsplan som fastställts i samråd med styrelsens revisionsutskott. I samband med revisionen rapporterar revisorn sina iakttagelser till koncernledningen för avstämning samt därefter till styrelsen genom revisionsutskottet. Revisorn deltar dessutom i årsstämman där han kort beskriver sitt revisionsarbete.