Om oss

Vårt företag och våra medarbetare

Camurus i korthet

Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar.

Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Camurus har över 215 anställda, med huvudkontor i Lund (Sverige) och regionala kontor i Cambridge (UK), Mainz (Tyskland), Sydney (Australien) och Princeton, New Jersey (USA). Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. 

Vårt uppdrag

Att göra skillnad

Camurus åtagande är att leda utvecklingen av avancerade läkemedelsformuleringar och innovativa medicinska produkter i syfte att förbättra livskvaliteten för patienter med svåra och kroniska sjukdomar.

Vårt uppdrag och våra värderingar

Vår affärsmodell

Kombinerar utvecklingsexpertis och världsledande teknologi

Effektiv utveckling av innovativa läkemedelsprodukter – till fördel för patienter, sjukvård och aktieägare

Vår affärsmodell

Ledningsgrupp

Möt Camurus ledningsgrupp. 

Ledningsgruppen

Styrelse

Möt Camurus styrelse.

Styrelsen

Uppförandekod

Uppförandekod

Kontakt

Kontakt