Vårt UPpdrag

Att göra skillnad

Vårt uppdrag

Camurus uppdrag är att förbättra livet för patienter med svåra och kroniska sjukdomar. Vi stärker patienters självständighet, stödjer vårdgivare och skapar samhällsnytta genom att utveckla och ge tillgång till innovativa, långtidsverkande läkemedel. För att uppfylla vårt uppdrag är vi fast beslutna att bedriva vår verksamhet på ett hållbart sätt. 

Våra värderingar

Passion

Vi brinner för att göra skillnad

Ägandeskap

Vi tar ansvar för våra handlingar och för att förverkliga våra idéer och mål

Samarbete

Vi tillvaratar den gemensamma kompetensen hos anställda och partners i en inkluderande och stödjande kultur

Kvalitet

Vi strävar efter excellens och hållbarhet i allt vi gör

Innovation

Vi driver innovation genom gemensam expertis och uppmuntrar nya sätt att tänka och arbeta