Vårt UPpdrag

Att göra skillnad

Vårt uppdrag

Att leda utvecklingen av avancerade läkemedelsformuleringar och innovativa medicinska produkter i syfte att förbättra livskvaliteten för patienter med svåra och kroniska sjukdomar.

Våra värderingar

Passion

Vi brinner för att göra skillnad

Ägandeskap

Vi tar ansvar för våra handlingar och för att förverkliga våra idéer och mål

Samarbete

Vi tillvaratar den gemensamma kompetensen hos anställda och partners i en inkluderande och stödjande kultur

Kvalitet

Vi strävar efter excellens och hållbarhet i allt vi gör

Innovation

Vi driver innovation genom gemensam expertis och uppmuntrar nya sätt att tänka och arbeta