Aktien

Senaste

SEK

(%)

Volume, thousands
[{"d":"2024-01-17","n":"Camurus avser att genomföra en riktad nyemission om cirka 2 miljoner aktier och lämnar preliminär finansiell information för räkenskapsåret 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/camurus-avser-att-genomfora-en-riktad-nyemission-om-cirka-2-miljoner-aktier-och-lamnar-preliminar-finansiell-information-for-rakenskapsaret-2023/"},{"d":"2024-01-18","n":"Camurus har genomfört en riktad nyemission om 2 000 000 aktier till en teckningskurs om 545 kronor per aktie och tillförs en bruttolikvid om 1 090 miljoner kronor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/camurus-har-genomfort-en-riktad-nyemission-om-2-000-000-aktier-till-en-teckningskurs-om-545-kronor-per-aktie-och-tillfors-en-bruttolikvid-om-1-090-miljoner-kronor/"},{"d":"2024-01-31","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus/"},{"d":"2024-02-08","n":"Slutförd rekrytering av patienter i POSITANO-studien av CAM2029 för behandling av polycystisk leversjukdom","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/slutford-rekrytering-av-patienter-i-positano-studien-av-cam2029-for-behandling-av-polycystisk-leversjukdom/"},{"d":"2024-02-13","n":"Beshad Sheldon utses till President för Camurus Inc.","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/beshad-sheldon-utses-till-president-for-camurus-inc-/"},{"d":"2024-02-15","n":"Camurus Boksluts­kommuniké 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/camurus-boksluts­kommunike-2023/"},{"d":"2024-03-05","n":"Camurus NDA-ansökan för Oclaiz™ för behandling av akromegali har accepterats för granskning av FDA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/camurus-nda-ansokan-for-oclaiz-for-behandling-av-akromegali-har-accepterats-for-granskning-av-fda/"},{"d":"2024-03-28","n":"Camurus årsredovisning för 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/camurus-arsredovisning-for-2023/"},{"d":"2024-04-02","n":"Kallelse till årsstämma 2024 i Camurus AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2024/kallelse-till-arsstamma-2024-i-camurus-ab-publ/"},{"d":"2023-02-13","n":"Camurus drar tillbaka ändringsansökan för CAM2038 till att omfatta kronisk smärta","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-drar-tillbaka-andringsansokan-for-cam2038-till-att-omfatta-kronisk-smarta/"},{"d":"2023-02-14","n":"Camurus Boksluts­kommuniké 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-boksluts­kommunike-2022/"},{"d":"2023-03-30","n":"Camurus årsredovisning för 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-arsredovisning-for-2022/"},{"d":"2023-04-04","n":"Kallelse till årsstämma 2023 i Camurus AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/kallelse-till-arsstamma-2023-i-camurus-ab-publ/"},{"d":"2023-04-04","n":"Alberto Pedroncelli utses till medicinsk chef på Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/alberto-pedroncelli-utses-till-medicinsk-chef-pa-camurus/"},{"d":"2023-05-10","n":"Camurus delårsrapport januari-mars 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-delarsrapport-januari-mars-2023/"},{"d":"2023-05-10","n":"Beslut vid Camurus årsstämma 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/beslut-vid-camurus-arsstamma-2023/"},{"d":"2023-05-23","n":"Camurus meddelar FDA-godkännande av Brixadi™ för behandling av opioidberoende","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-meddelar-fda-godkannande-av-brixadi-for-behandling-av-opioidberoende/"},{"d":"2023-05-29","n":"Camurus presenterar vid Jefferies 2023 Healthcare Conference New York","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-presenterar-vid-jefferies-2023-healthcare-conference-new-york/"},{"d":"2023-05-31","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus/"},{"d":"2023-06-19","n":"Camurus antagen som medlem i FN Global Compact","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-antagen-som-medlem-i-fn-global-compact/"},{"d":"2023-06-20","n":"Camurus oktreotid subkutan depå (CAM2029) visar positiva resultat i placebokontrollerad fas 3-studie i patienter med akromegali","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-oktreotid-subkutan-depa-cam2029-visar-positiva-resultat-i-placebokontrollerad-fas-3-studie-i-patienter-med-akromegali/"},{"d":"2023-07-17","n":"Camurus meddelar nya fas 3-data som styrker långtidssäkerhet och behandlingseffekt av oktreotid subkutan depå (CAM2029) i patienter med akromegali","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-meddelar-nya-fas-3-data-som-styrker-langtidssakerhet-och-behandlingseffekt-av-oktreotid-subkutan-depa-cam2029-i-patienter-med-akromegali/"},{"d":"2023-08-25","n":"Inlösen av Camurus teckningsoptionsprogram 2020/2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/inlosen-av-camurus-teckningsoptionsprogram-20202023/"},{"d":"2023-08-31","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus-2023-08-31/"},{"d":"2023-09-05","n":"Camurus meddelar lansering av Brixadi™ i USA för behandling av opioidberoende","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-meddelar-lansering-av-brixadi-i-usa-for-behandling-av-opioidberoende/"},{"d":"2023-09-26","n":"Camurus etablerar nytt, hållbart huvudkontor och forskningslabb i Science Village, Lund","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-etablerar-nytt-hallbart-huvudkontor-och-forskningslabb-i-science-village-lund/"},{"d":"2023-10-18","n":"Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2024","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/valberedning-utsedd-infor-camurus-arsstamma-2024/"},{"d":"2023-10-23","n":"Camurus höjer finansiella utsikten för helåret 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-hojer-finansiella-utsikten-for-helaret-2023/"},{"d":"2023-11-01","n":"Camurus presenterar vid Jefferies 2023 Healthcare Conference London","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-presenterar-vid-jefferies-2023-healthcare-conference-london/"},{"d":"2023-11-06","n":"Camurus erhåller förbättrad ESG-rankning från Sustainalytics","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-erhaller-forbattrad-esg-rankning-fran-sustainalytics/"},{"d":"2023-11-09","n":"Camurus delårsrapport tredje kvartalet 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-delarsrapport-tredje-kvartalet-2023/"},{"d":"2023-12-14","n":"Slutförd rekrytering av patienter i Camurus fas 3-studie SORENTO av CAM2029 för behandling av neuroendokrina tumörer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/slutford-rekrytering-av-patienter-i-camurus-fas-3-studie-sorento-av-cam2029-for-behandling-av-neuroendokrina-tumorer/"},{"d":"2023-12-20","n":"Camurus flyttar till Nasdaq Stockholm Large Cap","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-flyttar-till-nasdaq-stockholm-large-cap/"},{"d":"2023-12-21","n":"Camurus skickar in ansökan till FDA om marknadsgodkännande för Oclaiz™ för behandling av akromegali","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-skickar-in-ansokan-till-fda-om-marknadsgodkannande-for-oclaiz-for-behandling-av-akromegali/"},{"d":"2023-12-29","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus-2023-12-29/"},{"d":"2023-07-18","n":"Camurus delårsrapport andra kvartalet 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2023/camurus-delarsrapport-andra-kvartalet-2023/"},{"d":"2022-04-06","n":"Kallelse till årsstämma 2022 i Camurus AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/kallelse-till-arsstamma-2022-i-camurus-ab-publ/"},{"d":"2022-04-06","n":"Camurus årsredovisning för 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/camurus-arsredovisning-for-2021/"},{"d":"2022-05-31","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus/"},{"d":"2022-06-07","n":"Camurus presenterar vid Jefferies 2022 Healthcare Conference New York","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/camurus-presenterar-vid-jefferies-2022-healthcare-conference-new-york/"},{"d":"2022-06-10","n":"Inbjudan till Camurus Kapitalmarknads- och FoU-dag 6 september 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/inbjudan-till-camurus-kapitalmarknads--och-fou-dag-6-september-2022/"},{"d":"2022-06-14","n":"Camurus utser Jonas Duborn till Head of Compliance","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/camurus-utser-jonas-duborn-till-head-of-compliance/"},{"d":"2022-06-30","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus-2022-06-30/"},{"d":"2022-07-08","n":"Solasia förvärvar episil från Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/solasia-forvarvar-episil-fran-camurus/"},{"d":"2022-07-15","n":"Camurus delårsrapport andra kvartalet 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/camurus-delarsrapport-andra-kvartalet-2022/"},{"d":"2022-08-23","n":"Inlösen av Camurus teckningsoptionsprogram 2019/2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/inlosen-av-camurus-teckningsoptionsprogram-20192022/"},{"d":"2022-08-26","n":"Program för Camurus Kapitalmarknads- och FoU-dag den 6 september 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/program-for-camurus-kapitalmarknads--och-fou-dag-den-6-september-2022/"},{"d":"2022-08-30","n":"Camurus stödjer International Overdose Awareness Day 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/camurus-stodjer-international-overdose-awareness-day-2022/"},{"d":"2022-08-31","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus-2022-08-31/"},{"d":"2022-08-31","n":"Uppdatering av förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/uppdatering-av-forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus/"},{"d":"2022-09-06","n":"Camurus presenterar uppdaterad vision för tillväxt och finansiella utsikter till 2027 på Kapitalmarknads- och FoU-dag","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/camurus-presenterar-uppdaterad-vision-for-tillvaxt-och-finansiella-utsikter-till-2027-pa-kapitalmarknads--och-fou-dag/"},{"d":"2022-10-19","n":"Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2023","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/valberedning-utsedd-infor-camurus-arsstamma-2023/"},{"d":"2022-10-28","n":"Camurus stödjer två globala dagar för sällsynta sjukdomar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/camurus-stodjer-tva-globala-dagar-for-sallsynta-sjukdomar/"},{"d":"2022-11-23","n":"Camurus meddelar att Braeburn lämnar in ansökan om marknadsgodkännande för Brixadi™ i USA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/camurus-meddelar-att-braeburn-lamnar-in-ansokan-om-marknadsgodkannande-for-brixadi-i-usa/"},{"d":"2022-12-08","n":"Camurus meddelar att FDA aviserat PDUFA-datum för Brixadi™ i USA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/camurus-meddelar-att-fda-aviserat-pdufa-datum-for-brixadi-i-usa/"},{"d":"2022-12-30","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus-2022-12-30/"},{"d":"2022-04-04","n":"Lipidforskningspris utdelat för banbrytande innovationer inom RNA-stabilisering och lipidbaserade formuleringar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/lipidforskningspris-utdelat-for-banbrytande-innovationer-inom-rna-stabilisering-och-lipidbaserade-formuleringar/"},{"d":"2022-05-12","n":"Beslut vid Camurus årsstämma 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/beslut-vid-camurus-arsstamma-2022/"},{"d":"2022-11-11","n":"Camurus presenterar vid Jefferies 2022 Healthcare Conference London","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/camurus-presenterar-vid-jefferies-2022-healthcare-conference-london/"},{"d":"2022-02-16","n":"Camurus Boksluts­kommuniké 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/camurus-boksluts­kommunike-2021/"},{"d":"2022-05-12","n":"Camurus delårsrapport januari-mars 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/camurus-delarsrapport-januari-mars-2022/"},{"d":"2022-11-10","n":"Camurus delårsrapport tredje kvartalet 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/camurus-delarsrapport-tredje-kvartalet-2022/"},{"d":"2022-01-13","n":"Camurus meddelar att dosering påbörjats i fas 3-studie av setmelanotid veckodepå i patienter med genetiska fetmasjukdomar","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2022/camurus-meddelar-att-dosering-paborjats-i-fas-3-studie-av-setmelanotid-veckodepa-i-patienter-med-genetiska-fetmasjukdomar/"},{"d":"2021-12-30","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus/"},{"d":"2021-12-15","n":"Braeburn erhåller nytt CRL för Brixadi i USA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/braeburn-erhaller-nytt-crl-for-brixadi-i-usa/"},{"d":"2021-11-30","n":"Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) accepterar ansökan om utökad indikation för Buvidal till att inkludera behandling av kronisk smärta","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/europeiska-lakemedelsmyndigheten-ema-accepterar-ansokan-om-utokad-indikation-for-buvidal-till-att-inkludera-behandling-av-kronisk-smarta/"},{"d":"2021-11-11","n":"Camurus meddelar att dosering påbörjats i fas 3-studie av CAM2029 i patienter med neuroendokrina tumörer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/camurus-meddelar-att-dosering-paborjats-i-fas-3-studie-av-cam2029-i-patienter-med-neuroendokrina-tumorer/"},{"d":"2021-11-04","n":"Camurus delårsrapport tredje kvartalet 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/camurus-delarsrapport-tredje-kvartalet-2021/"},{"d":"2021-10-27","n":"Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2022","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/valberedning-utsedd-infor-camurus-arsstamma-2022/"},{"d":"2021-10-13","n":"Jon U. Garay Alonso blir ny Chief Financial Officer på Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/jon-u-garay-alonso-blir-ny-chief-financial-officer-pa-camurus/"},{"d":"2021-09-30","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus-2021-09-30/"},{"d":"2021-09-16","n":"FDA beviljar särläkemedelsstatus i USA för CAM2029 för behandling av polycystisk leversjukdom","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/fda-beviljar-sarlakemedelsstatus-i-usa-for-cam2029-for-behandling-av-polycystisk-leversjukdom/"},{"d":"2021-09-15","n":"Camurus CFO kommer att sluta i bolaget","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/camurus-cfo-kommer-att-sluta-i-bolaget/"},{"d":"2021-08-31","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus-2021-08-31/"},{"d":"2021-07-15","n":"Camurus delårsrapport andra kvartalet 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/camurus-delarsrapport-andra-kvartalet-2021/"},{"d":"2021-06-30","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus-2021-06-30/"},{"d":"2021-06-26","n":"Camurus meddelar att FDA aviserat PDUFA-datum för Brixadi i USA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/camurus-meddelar-att-fda-aviserat-pdufa-datum-for-brixadi-i-usa/"},{"d":"2021-06-15","n":"Camurus meddelar att Braeburn lämnat in ansökan om marknadsgodkännande för Brixadi™ i USA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/camurus-meddelar-att-braeburn-lamnat-in-ansokan-om-marknadsgodkannande-for-brixadi-i-usa/"},{"d":"2021-05-31","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus-2021-05-31/"},{"d":"2021-05-21","n":"Inlösen av Camurus teckningsoptionsprogram 2018/2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/inlosen-av-camurus-teckningsoptionsprogram-20182021/"},{"d":"2021-05-19","n":"Camurus vinnare av Carnegie Sustainability Award 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/camurus-vinnare-av-carnegie-sustainability-award-2021/"},{"d":"2021-05-10","n":"Camurus annonserar publikation som visar högre tillfredsställelse bland patienter vid behandling av opioidberoende med Buvidal® vecko- och månadsdepåer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/camurus-annonserar-publikation-som-visar-hogre-tillfredsstallelse-bland-patienter-vid-behandling-av-opioidberoende-med-buvidal-vecko--och-manadsdepaer/"},{"d":"2021-05-06","n":"Beslut vid Camurus årsstämma 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/beslut-vid-camurus-arsstamma-2021/"},{"d":"2021-05-06","n":"Camurus delårsrapport januari-mars 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/camurus-delarsrapport-januari-mars-2021/"},{"d":"2021-05-03","n":"Australiska läkemedelsmyndigheten godkänner viktiga regulatoriska uppdateringar för Buvidal®","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/australiska-lakemedelsmyndigheten-godkanner-viktiga-regulatoriska-uppdateringar-for-buvidal/"},{"d":"2021-04-14","n":"Camurus årsredovisning för 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/camurus-arsredovisning-for-2020/"},{"d":"2021-03-30","n":"Kallelse till årsstämma 2021 i Camurus AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/kallelse-till-arsstamma-2021-i-camurus-ab-publ/"},{"d":"2021-03-26","n":"CHMP rekommenderar godkännande av Buvidal 160mg månadsdos för behandling av opioidberoende","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/chmp-rekommenderar-godkannande-av-buvidal-160mg-manadsdos-for-behandling-av-opioidberoende/"},{"d":"2021-02-11","n":"Camurus Boksluts­kommuniké 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/camurus-boksluts­kommunike-2020/"},{"d":"2021-01-29","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus-2021-01-29/"},{"d":"2021-01-04","n":"Camurus utser Andrew McLean till Vice President Corporate Development & Senior Counsel","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2021/camurus-utser-andrew-mclean-till-vice-president-corporate-development--senior-counsel/"},{"d":"2020-12-30","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus/"},{"d":"2020-12-18","n":"Swissmedic godkänner Buvidal för behandling av opioidberoende","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/swissmedic-godkanner-buvidal-for-behandling-av-opioidberoende/"},{"d":"2020-12-18","n":"Inlösen av Camurus teckningsoptionsprogram 2017/2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/inlosen-av-camurus-teckningsoptionsprogram-20172020/"},{"d":"2020-12-10","n":"Camurus meddelar utfall i skiljedomsförfarande med Braeburn","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/camurus-meddelar-utfall-i-skiljedomsforfarande-med-braeburn/"},{"d":"2020-12-02","n":"Rättelse: Camurus meddelar att Braeburn erhåller Complete Response Letter för Brixadi i USA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/rattelse-camurus-meddelar-att-braeburn-erhaller-complete-response-letter-for-brixadi-i-usa/"},{"d":"2020-12-02","n":"Camurus meddelar att Braeburn erhåller Complete Response Letter för Brixadi i USA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/camurus-meddelar-att-braeburn-erhaller-complete-response-letter-for-brixadi-i-usa/"},{"d":"2020-11-30","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus-2020-11-30/"},{"d":"2020-11-05","n":"Camurus delårsrapport tredje kvartalet 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/camurus-delarsrapport-tredje-kvartalet-2020/"},{"d":"2020-10-23","n":"Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2021","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/valberedning-utsedd-infor-camurus-arsstamma-2021/"},{"d":"2020-07-31","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus-2020-07-31/"},{"d":"2020-07-16","n":"Camurus delårsrapport andra kvartalet 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/camurus-delarsrapport-andra-kvartalet-2020/"},{"d":"2020-07-02","n":"Camurus har genomfört en riktad nyemission om 2 miljoner aktier och tillförs härigenom 300 MSEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/camurus-har-genomfort-en-riktad-nyemission-om-2-miljoner-aktier-och-tillfors-harigenom-300-msek/"},{"d":"2020-07-01","n":"Camurus avser att genomföra riktad nyemission om cirka 300 MSEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/camurus-avser-att-genomfora-riktad-nyemission-om-cirka-300-msek/"},{"d":"2020-06-24","n":"Positiva fas 2-resultat med FluidCrystal® setmelanotid veckodepå för behandling av grav fetma","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/positiva-fas-2-resultat-med-fluidcrystal-setmelanotid-veckodepa-for-behandling-av-grav-fetma/"},{"d":"2020-06-23","n":"Camurus höjer utsikten för produktförsäljning och omsättning 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/camurus-hojer-utsikten-for-produktforsaljning-och-omsattning-2020/"},{"d":"2020-06-15","n":"Braeburn och Camurus inleder skiljedomsförfarande i England","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/braeburn-och-camurus-inleder-skiljedomsforfarande-i-england/"},{"d":"2020-06-01","n":"Camurus meddelar att begäran om slutgiltigt marknadsgodkännande av Brixadi™ lämnats in i USA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/camurus-meddelar-att-begaran-om-slutgiltigt-marknadsgodkannande-av-brixadi-lamnats-in-i-usa/"},{"d":"2020-05-14","n":"Buvidal® mot opioidberoende ingår i högkostnadsskyddet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/buvidal-mot-opioidberoende-ingar-i-hogkostnadsskyddet/"},{"d":"2020-05-07","n":"Beslut vid Camurus årsstämma 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/beslut-vid-camurus-arsstamma-2020/"},{"d":"2020-05-07","n":"Camurus delårsrapport januari-mars 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/camurus-delarsrapport-januari-mars-2020/"},{"d":"2020-04-08","n":"Camurus årsredovisning för 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/camurus-arsredovisning-for-2019/"},{"d":"2020-04-06","n":"Kallelse till årsstämma 2020 i Camurus AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/kallelse-till-arsstamma-2020-i-camurus-ab-publ/"},{"d":"2020-04-02","n":"Camurus meddelar stor efterfrågan på Buvidal® under första kvartalet","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/camurus-meddelar-stor-efterfragan-pa-buvidal-under-forsta-kvartalet/"},{"d":"2020-02-12","n":"Camurus Boksluts­kommuniké 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2020/camurus-boksluts­kommunike-2019/"},{"d":"2019-12-30","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus/"},{"d":"2019-12-06","n":"Camurus har genomfört en riktad nyemission om cirka 3,7 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 300 MSEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-har-genomfort-en-riktad-nyemission-om-cirka-37-miljoner-aktier-och-tillfors-harigenom-cirka-300-msek/"},{"d":"2019-12-05","n":"Camurus avser genomföra riktad nyemission om upp till 300 MSEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-avser-genomfora-riktad-nyemission-om-upp-till-300-msek/"},{"d":"2019-11-26","n":"Camurus meddelar signifikant förbättrade behandlingsresultat för Buvidal® jämfört med standardbehandling i ny klinisk studie","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-meddelar-signifikant-forbattrade-behandlingsresultat-for-buvidal-jamfort-med-standardbehandling-i-ny-klinisk-studie/"},{"d":"2019-11-08","n":"Camurus delårsrapport januari-september 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-delarsrapport-januari-september-2019/"},{"d":"2019-11-08","n":"Camurus meddelar att FDA bifaller Braeburns Citizen Petition och eliminerar risken för ytterligare blockering av Brixadi™ i USA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-meddelar-att-fda-bifaller-braeburns-citizen-petition-och-eliminerar-risken-for-ytterligare-blockering-av-brixadi-i-usa/"},{"d":"2019-10-21","n":"Camurus presenterar vid Jefferies 2019 London Healthcare Conference","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-presenterar-vid-jefferies-2019-london-healthcare-conference/"},{"d":"2019-10-15","n":"Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2020","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/valberedning-utsedd-infor-camurus-arsstamma-2020/"},{"d":"2019-08-26","n":"Australien subventionerar Camurus läkemedel Buvidal® för behandling av opioidberoende","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/australien-subventionerar-camurus-lakemedel-buvidal-for-behandling-av-opioidberoende/"},{"d":"2019-07-23","n":"Camurus meddelar positivt utfall i amerikansk rättsprocess om marknadsgodkännande av Brixadi™","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-meddelar-positivt-utfall-i-amerikansk-rattsprocess-om-marknadsgodkannande-av-brixadi/"},{"d":"2019-07-18","n":"Camurus delårsrapport januari-juni 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-delarsrapport-januari-juni-2019/"},{"d":"2019-07-16","n":"Camurus och Ra Pharma ingår licensavtal för långtidsverkande zilucoplan","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-och-ra-pharma-ingar-licensavtal-for-langtidsverkande-zilucoplan/"},{"d":"2019-06-20","n":"Camurus meddelar att FDA beviljar fas 3-studie av CAM2029 för behandling av akromegali","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-meddelar-att-fda-beviljar-fas-3-studie-av-cam2029-for-behandling-av-akromegali/"},{"d":"2019-06-04","n":"Camurus meddelar publicering av fas 3-resultat som visar långtidssäkerhet, god effekt och hög tillfredställelse bland patienter med opioidberoende","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-meddelar-publicering-av-fas-3-resultat-som-visar-langtidssakerhet-god-effekt-och-hog-tillfredstallelse-bland-patienter-med-opioidberoende/"},{"d":"2019-05-09","n":"Beslut vid Camurus årsstämma 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/beslut-vid-camurus-arsstamma-2019/"},{"d":"2019-05-09","n":"Camurus delårsrapport januari-mars 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-delarsrapport-januari-mars-2019/"},{"d":"2019-05-07","n":"Camurus presenterar delårsrapport januari-mars 2019 den 9 maj","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-presenterar-delarsrapport-januari-mars-2019-den-9-maj/"},{"d":"2019-04-15","n":"Camurus årsredovisning för 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-arsredovisning-for-2018/"},{"d":"2019-04-09","n":"Braeburn inleder rättsprocess för att få exklusivitet upphävd och begär omedelbart marknadsgodkännande för Brixadi™ i USA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/braeburn-inleder-rattsprocess-for-att-fa-exklusivitet-upphavd-och-begar-omedelbart-marknadsgodkannande-for-brixadi-i-usa/"},{"d":"2019-04-06","n":"Positiva resultat för Buvidal® vid behandling av fentanylmissbruk","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/positiva-resultat-for-buvidal-vid-behandling-av-fentanylmissbruk/"},{"d":"2019-04-05","n":"Kallelse till årsstämma 2019 i Camurus AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/kallelse-till-arsstamma-2019-i-camurus-ab-publ/"},{"d":"2019-03-29","n":"Förändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/forandring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus-2019-03-29/"},{"d":"2019-03-27","n":"Camurus företrädesemission övertecknad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-foretradesemission-overtecknad/"},{"d":"2019-03-26","n":"Nytt datum för publicering av Camurus årsredovisning 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/nytt-datum-for-publicering-av-camurus-arsredovisning-2018/"},{"d":"2019-03-08","n":"Camurus offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-offentliggor-prospekt-avseende-foretradesemissionen/"},{"d":"2019-03-05","n":"Beslut vid Camurus extra bolagsstämma","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/beslut-vid-camurus-extra-bolagsstamma/"},{"d":"2019-02-28","n":"Camurus offentliggör villkoren för företrädesemissionen","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-offentliggor-villkoren-for-foretradesemissionen/"},{"d":"2019-02-14","n":"Camurus presenterar vid Cowen and Company Annual Healthcare Conference 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-presenterar-vid-cowen-and-company-annual-healthcare-conference-2019/"},{"d":"2019-02-06","n":"Boksluts­kommuniké 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/boksluts­kommunike-2018/"},{"d":"2019-02-06","n":"Kallelse till extra bolagsstämma i Camurus AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/kallelse-till-extra-bolagsstamma-i-camurus-ab-publ/"},{"d":"2019-02-06","n":"Camurus fortsätter kommersialisering av Buvidal och utveckling av läkemedelskandidater genom en fullt garanterad företrädesemission om 400 MSEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-fortsatter-kommersialisering-av-buvidal-och-utveckling-av-lakemedelskandidater-genom-en-fullt-garanterad-foretradesemission-om-400-msek/"},{"d":"2019-02-01","n":"Camurus presenterar boksluts­kommuniké 2018 den 6 februari","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-presenterar-boksluts­kommunike-2018-den-6-februari/"},{"d":"2019-01-18","n":"Camurus presenterar vid SEB Biotech Seminar i Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/camurus-presenterar-vid-seb-biotech-seminar-i-stockholm/"},{"d":"2019-01-11","n":"Buvidal® lanserad som första långtidsverkande behandlingen mot opioidberoende i EU","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2019/buvidal-lanserad-som-forsta-langtidsverkande-behandlingen-mot-opioidberoende-i-eu/"},{"d":"2018-12-23","n":"FDA utfärdar tentativt godkännande för Brixadi™ (CAM2038) för behandling av opioidberoende","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/fda-utfardar-tentativt-godkannande-for-brixadi-cam2038-for-behandling-av-opioidberoende/"},{"d":"2018-12-11","n":"Camurus Kapitalmarknads- och FoU-dag den 11 december 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/camurus-kapitalmarknads--och-fou-dag-den-11-december-2018/"},{"d":"2018-11-28","n":"Buvidal® godkänd som första långtidsverkande behandling av opioidberoende i Australien","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/buvidal-godkand-som-forsta-langtidsverkande-behandling-av-opioidberoende-i-australien/"},{"d":"2018-11-28","n":"Program för Camurus Kapitalmarknads- och FoU-dag den 11 december 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/program-for-camurus-kapitalmarknads--och-fou-dag-den-11-december-2018/"},{"d":"2018-11-22","n":"Camurus får EU-godkännande för Buvidal® (CAM2038) vecko- och månadsdepåer mot opioidberoende","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/camurus-far-eu-godkannande-for-buvidal-cam2038-vecko--och-manadsdepaer-mot-opioidberoende/"},{"d":"2018-10-25","n":"Delårsrapport januari-september 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/delarsrapport-januari-september-2018/"},{"d":"2018-10-16","n":"Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2019","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/valberedning-utsedd-infor-camurus-arsstamma-2019/"},{"d":"2018-10-10","n":"Camurus presenterar vid Jefferies 2018 London Healthcare Conference","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/camurus-presenterar-vid-jefferies-2018-london-healthcare-conference/"},{"d":"2018-10-09","n":"Spara datumet: Camurus Kapitalmarknads- och FoU-dag den 11 december 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/spara-datumet-camurus-kapitalmarknads--och-fou-dag-den-11-december-2018/"},{"d":"2018-09-21","n":"CHMP rekommenderar godkännande av Buvidal® (CAM2038) för behandling av opioidberoende","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/chmp-rekommenderar-godkannande-av-buvidal-cam2038-for-behandling-av-opioidberoende/"},{"d":"2018-09-18","n":"Camurus meddelar positiva fas 3-resultat för CAM2038 i patienter med kronisk smärta","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/camurus-meddelar-positiva-fas-3-resultat-for-cam2038-i-patienter-med-kronisk-smarta/"},{"d":"2018-07-17","n":"Delårsrapport januari-juni 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/delarsrapport-januari-juni-2018/"},{"d":"2018-07-16","n":"Camurus meddelar att FDA aviserat PDUFA-datum för CAM2038","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/camurus-meddelar-att-fda-aviserat-pdufa-datum-for-cam2038/"},{"d":"2018-06-29","n":"Ändring av antalet aktier och röster i Camurus AB","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/andring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus-ab/"},{"d":"2018-06-29","n":"Camurus har genomfört en riktad nyemission om 1,1 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 102 miljoner kronor","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/camurus-har-genomfort-en-riktad-nyemission-om-11-miljoner-aktier-och-tillfors-harigenom-cirka-102-miljoner-kronor/"},{"d":"2018-06-28","n":"Camurus uppdaterar investerar­sektionen på sin hemsida","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/camurus-uppdaterar-investerar­sektionen-pa-sin-hemsida/"},{"d":"2018-06-28","n":"Camurus avser genomföra riktad nyemission om ca 100 MSEK","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/camurus-avser-genomfora-riktad-nyemission-om-ca-100-msek/"},{"d":"2018-06-12","n":"Camurus och Medison ingår kommersialiseringsavtal för CAM2038 i Israel","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/camurus-och-medison-ingar-kommersialiseringsavtal-for-cam2038-i-israel/"},{"d":"2018-05-31","n":"Camurus meddelar positiva kliniska fas 1-resultat för långtidsverkande treprostinil för behandling av pulmonell arteriell hypertension","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/camurus-meddelar-positiva-kliniska-fas-1-resultat-for-langtidsverkande-treprostinil-for-behandling-av-pulmonell-arteriell-hypertension/"},{"d":"2018-05-28","n":"Camurus meddelar att en uppdaterad registreringsansökan för långtidsverkande buprenorfin, CAM2038, lämnats in till FDA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/camurus-meddelar-att-en-uppdaterad-registreringsansokan-for-langtidsverkande-buprenorfin-cam2038-lamnats-in-till-fda/"},{"d":"2018-05-25","n":"Camurus presenterar vid Jefferies 2018 Global Healthcare Conference","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/camurus-presenterar-vid-jefferies-2018-global-healthcare-conference/"},{"d":"2018-05-14","n":"JAMA Internal Medicine publicerar positiva fas 3-resultat för Camurus långtidsverkande buprenorfindepåer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/jama-internal-medicine-publicerar-positiva-fas-3-resultat-for-camurus-langtidsverkande-buprenorfindepaer/"},{"d":"2018-05-03","n":"Beslut vid Camurus årsstämma 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/beslut-vid-camurus-arsstamma-2018/"},{"d":"2018-05-03","n":"Delårsrapport januari-mars 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/delarsrapport-januari-mars-2018/"},{"d":"2018-05-03","n":"Camurus återtar de globala utvecklings- och kommersialiseringsrättigheterna till CAM2029 och andra relaterade produktkandidater","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/camurus-atertar-de-globala-utvecklings--och-kommersialiseringsrattigheterna-till-cam2029-och-andra-relaterade-produktkandidater/"},{"d":"2018-03-23","n":"Kallelse till årsstämma 2018 i Camurus AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/kallelse-till-arsstamma-2018-i-camurus-ab-publ/"},{"d":"2018-03-22","n":"Camurus årsredovisning för 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/camurus-arsredovisning-for-2017/"},{"d":"2018-03-08","n":"Camurus presenterar vid Cowen and Company Annual Healthcare Conference 2018","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/camurus-presenterar-vid-cowen-and-company-annual-healthcare-conference-2018/"},{"d":"2018-02-15","n":"Boksluts­kommuniké 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/boksluts­kommunike-2017/"},{"d":"2018-01-21","n":"FDA utfärdar Complete Response Letter för CAM2038 mot opioidberoende","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2018/fda-utfardar-complete-response-letter-for-cam2038-mot-opioidberoende/"},{"d":"2017-12-21","n":"Första gruppen har doserats med långtidsverkande treprostinilinjektion i klinisk fas 1-studie","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/forsta-gruppen-har-doserats-med-langtidsverkande-treprostinilinjektion-i-klinisk-fas-1-studie/"},{"d":"2017-11-07","n":"Camurus presenterar vid Jefferies 2017 London Healthcare Conference","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/camurus-presenterar-vid-jefferies-2017-london-healthcare-conference/"},{"d":"2017-11-01","n":"Camurus meddelar att FDA Advisory Committee rekommenderar godkännande av CAM2038 för behandling av opioidberoende i USA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/camurus-meddelar-att-fda-advisory-committee-rekommenderar-godkannande-av-cam2038-for-behandling-av-opioidberoende-i-usa/"},{"d":"2017-10-30","n":"Camurus meddelar att FDA har publicerat informationsmaterial inför Advisory Committee-möte","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/camurus-meddelar-att-fda-har-publicerat-informationsmaterial-infor-advisory-committee-mote/"},{"d":"2017-10-26","n":"Delårsrapport januari-september 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/delarsrapport-januari-september-2017/"},{"d":"2017-10-20","n":"Valberedning utsedd inför årsstämma 2018 i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/valberedning-utsedd-infor-arsstamma-2018-i-camurus/"},{"d":"2017-09-29","n":"Camurus ansökan om marknadsföringstillstånd för CAM2038 mot opioidberoende validerad av EMA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/camurus-ansokan-om-marknadsforingstillstand-for-cam2038-mot-opioidberoende-validerad-av-ema/"},{"d":"2017-09-18","n":"Camurus meddelar att FDA beviljar Priority Review för CAM2038 för behandling av opioidberoende","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/camurus-meddelar-att-fda-beviljar-priority-review-for-cam2038-for-behandling-av-opioidberoende/"},{"d":"2017-07-20","n":"Camurus och Braeburn meddelar att ansökan om marknadsgodkännande för långtidsverkande buprenorfin (CAM2038) mot opiatberoende är inlämnad till FDA","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/camurus-och-braeburn-meddelar-att-ansokan-om-marknadsgodkannande-for-langtidsverkande-buprenorfin-cam2038-mot-opiatberoende-ar-inlamnad-till-fda/"},{"d":"2017-07-13","n":"Delårsrapport januari-juni 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/delarsrapport-januari-juni-2017/"},{"d":"2017-07-12","n":"Camurus och Braeburn meddelar top-line fas 2-resultat för långtidsverkande buprenorfin i opiatberoende patienter med kronisk smärta","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/camurus-och-braeburn-meddelar-top-line-fas-2-resultat-for-langtidsverkande-buprenorfin-i-opiatberoende-patienter-med-kronisk-smarta/"},{"d":"2017-06-27","n":"Rhythm och Camurus meddelar positiva resultat för långtidsverkande setmelanotid för behandling av sällsynt genetiskt orsakad fetma","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/rhythm-och-camurus-meddelar-positiva-resultat-for-langtidsverkande-setmelanotid-for-behandling-av-sallsynt-genetiskt-orsakad-fetma/"},{"d":"2017-06-22","n":"Långtidsverkande buprenorfin blockerar oönskade opiateffekter och dämpar abstinenssymptom hos opiatberoende personer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/langtidsverkande-buprenorfin-blockerar-oonskade-opiateffekter-och-dampar-abstinenssymptom-hos-opiatberoende-personer/"},{"d":"2017-06-15","n":"Camurus och Braeburn Pharmaceuticals presenterar nya data från kliniska registreringsstudier av långtidsverkande buprenorfin","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/camurus-och-braeburn-pharmaceuticals-presenterar-nya-data-fran-kliniska-registreringsstudier-av-langtidsverkande-buprenorfin/"},{"d":"2017-05-03","n":"Beslut vid Camurus årsstämma 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/beslut-vid-camurus-arsstamma-2017/"},{"d":"2017-05-03","n":"Delårsrapport januari-mars 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/delarsrapport-januari-mars-2017/"},{"d":"2017-05-02","n":"Camurus och Braeburn Pharmaceuticals meddelar positiva fas 3-resultat från långtidsstudie av CAM2038","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/camurus-och-braeburn-pharmaceuticals-meddelar-positiva-fas-3-resultat-fran-langtidsstudie-av-cam2038/"},{"d":"2017-03-31","n":"Camurus utser VP Corporate Development & General Counsel","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/camurus-utser-vp-corporate-development--general-counsel/"},{"d":"2017-03-30","n":"Camurus årsredovisning för 2016 publicerad","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/camurus-arsredovisning-for-2016-publicerad/"},{"d":"2017-03-30","n":"Kallelse till årsstämma 2017 i Camurus AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/kallelse-till-arsstamma-2017-i-camurus-ab-publ/"},{"d":"2017-03-09","n":"Camurus och Ethypharm tecknar avtal för distribution av episil® i Frankrike","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/camurus-och-ethypharm-tecknar-avtal-for-distribution-av-episil-i-frankrike/"},{"d":"2017-02-16","n":"Boksluts­kommuniké 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/boksluts­kommunike-2016/"},{"d":"2017-02-02","n":"Camurus presenterar vid Cowen and Company Annual Healthcare Conference 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/camurus-presenterar-vid-cowen-and-company-annual-healthcare-conference-2017/"},{"d":"2017-01-09","n":"Camurus presenterar vid J.P. Morgan Healthcare Conference 2017","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2017/camurus-presenterar-vid-jp-morgan-healthcare-conference-2017/"},{"d":"2016-12-14","n":"Camurus AB kapitalmarknads- och F&U-dag 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/camurus-ab-kapitalmarknads--och-fu-dag-2016/"},{"d":"2016-11-25","n":"Program för Camurus kapitalmarknads- och F&U-dag den 14 december 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/program-for-camurus-kapitalmarknads--och-fu-dag-den-14-december-2016/"},{"d":"2016-11-14","n":"Camurus och Braeburn Pharmaceuticals tillkännager positiva fas 3-resultat för långtidsverkande buprenorfin (CAM2038) för behandling av opiatberoende","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/camurus-och-braeburn-pharmaceuticals-tillkannager-positiva-fas-3-resultat-for-langtidsverkande-buprenorfin-cam2038-for-behandling-av-opiatberoende/"},{"d":"2016-11-11","n":"Camurus presenterar uppdatering av bolagets kliniska utvecklingsprogram på Jefferies 2016 Healthcare Conference","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/camurus-presenterar-uppdatering-av-bolagets-kliniska-utvecklingsprogram-pa-jefferies-2016-healthcare-conference/"},{"d":"2016-11-08","n":"Delårsrapport januari-september 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/delarsrapport-januari-september-2016/"},{"d":"2016-11-01","n":"Camurus AB anordnar kapitalmarknadsdag 14 december 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/camurus-ab-anordnar-kapitalmarknadsdag-14-december-2016/"},{"d":"2016-10-28","n":"Valberedning utsedd inför årsstämma 2017 i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/valberedning-utsedd-infor-arsstamma-2017-i-camurus/"},{"d":"2016-10-24","n":"Camurus utvidgar samarbetet med Braeburn Pharmaceuticals med ny kombinationsprodukt mot smärta och illamående","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/camurus-utvidgar-samarbetet-med-braeburn-pharmaceuticals-med-ny-kombinationsprodukt-mot-smarta-och-illamaende/"},{"d":"2016-10-21","n":"Camurus och Braeburn Pharmaceuticals presenterar nya data från tre kliniska studier av långtidsverkande buprenorfin","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/camurus-och-braeburn-pharmaceuticals-presenterar-nya-data-fran-tre-kliniska-studier-av-langtidsverkande-buprenorfin/"},{"d":"2016-09-30","n":"Camurus och Braeburn Pharmaceuticals inleder fas 3-studie av CAM2038 för behandling av kronisk ryggsmärta","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/camurus-och-braeburn-pharmaceuticals-inleder-fas-3-studie-av-cam2038-for-behandling-av-kronisk-ryggsmarta/"},{"d":"2016-07-14","n":"Delårsrapport januari-juni 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/delarsrapport-januari-juni-2016/"},{"d":"2016-07-12","n":"Camurus meddelar slutförd fas 2-studie av CAM2029 i patienter med akromegali och neuroendokrina tumörer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/camurus-meddelar-slutford-fas-2-studie-av-cam2029-i-patienter-med-akromegali-och-neuroendokrina-tumorer/"},{"d":"2016-06-21","n":"Camurus meddelar resultat från fas 2-studie av CAM2032 i patienter med prostatacancer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/camurus-meddelar-resultat-fran-fas-2-studie-av-cam2032-i-patienter-med-prostatacancer/"},{"d":"2016-06-20","n":"Richard Jameson nytillträdd Chief Commercial Officer på Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/richard-jameson-nytilltradd-chief-commercial-officer-pa-camurus/"},{"d":"2016-05-17","n":"Camurus delårsrapport januari-mars 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/camurus-delarsrapport-januari-mars-2016/"},{"d":"2016-05-11","n":"Camurus och Braeburn Pharmaceuticals meddelar positiva resultat från en fas 2-studie av CAM2038 i opiatberoende patienter","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/camurus-och-braeburn-pharmaceuticals-meddelar-positiva-resultat-fran-en-fas-2-studie-av-cam2038-i-opiatberoende-patienter/"},{"d":"2016-05-03","n":"Beslut vid Camurus årsstämma 2016","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/beslut-vid-camurus-arsstamma-2016/"},{"d":"2016-04-21","n":"Distributionsavtal tecknat med R-PHARM US för episil®","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/distributionsavtal-tecknat-med-r-pharm-us-for-episil/"},{"d":"2016-04-05","n":"Camurus och Braeburn Pharmaceuticals meddelar att rekryteringsmålen uppfyllts i två fas 3-studier av CAM2038 för behandling av opiatberoende","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/camurus-och-braeburn-pharmaceuticals-meddelar-att-rekryteringsmalen-uppfyllts-i-tva-fas-3-studier-av-cam2038-for-behandling-av-opiatberoende/"},{"d":"2016-03-30","n":"Kallelse till årsstämma 2016 och förslag om nytt incitamentsprogram i Camurus AB (publ)","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/kallelse-till-arsstamma-2016-och-forslag-om-nytt-incitamentsprogram-i-camurus-ab-publ/"},{"d":"2016-03-30","n":"Camurus årsredovisningen för 2015 offentliggjord","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/camurus-arsredovisningen-for-2015-offentliggjord/"},{"d":"2016-02-22","n":"Camurus och Braeburn Pharmaceuticals startar fas 2-studie i opiatberoende patienter med kronisk smärta","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/camurus-och-braeburn-pharmaceuticals-startar-fas-2-studie-i-opiatberoende-patienter-med-kronisk-smarta/"},{"d":"2016-02-17","n":"Boksluts­kommuniké januari-december 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/boksluts­kommunike-januari-december-2015/"},{"d":"2016-02-04","n":"Valberedning utsedd inför årsstämma 2016 i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/valberedning-utsedd-infor-arsstamma-2016-i-camurus/"},{"d":"2016-01-05","n":"Camurus och Rhythm annonserar licensavtal för långtidsverkande FluidCrystal setmelanotide","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2016/camurus-och-rhythm-annonserar-licensavtal-for-langtidsverkande-fluidcrystal-setmelanotide/"},{"d":"2015-12-30","n":"Camurus och Braeburn Pharmaceuticals annonserar första dosering i fas 3-effektstudie av långtidsverkande behandling av opiatberoende patienter","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/camurus-och-braeburn-pharmaceuticals-annonserar-forsta-dosering-i-fas-3-effektstudie-av-langtidsverkande-behandling-av-opiatberoende-patienter/"},{"d":"2015-12-30","n":"Ändring av antalet aktier och röster i Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/andring-av-antalet-aktier-och-roster-i-camurus/"},{"d":"2015-12-15","n":"Camurus och Braeburn Pharmaceuticals inleder fas 3-studie av långtidsverkande behandling för opiatberoende","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/camurus-och-braeburn-pharmaceuticals-inleder-fas-3-studie-av-langtidsverkande-behandling-for-opiatberoende/"},{"d":"2015-12-14","n":"Camurus utser Chief Commercial Officer","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/camurus-utser-chief-commercial-officer/"},{"d":"2015-12-10","n":"Utnyttjande av övertilldelningsoption i börsintroduktionen av Camurus","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/utnyttjande-av-overtilldelningsoption-i-borsintroduktionen-av-camurus/"},{"d":"2015-12-03","n":"Slutligt pris i Camurus börsintroduktion har fastställts till 57 SEK per aktie – handeln inleds idag på Nasdaq Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/slutligt-pris-i-camurus-borsintroduktion-har-faststallts-till-57-sek-per-aktie--handeln-inleds-idag-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2015-11-19","n":"Camurus offentliggör börsintroduktion på Nasdaq Stockholm","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/camurus-offentliggor-borsintroduktion-pa-nasdaq-stockholm/"},{"d":"2015-11-04","n":"FDA har beviljat Fast Track-status för utveckling av CAM2038, långtidsverkande subkutant buprenorfin för behandling av opiatberoende","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/fda-har-beviljat-fast-track-status-for-utveckling-av-cam2038-langtidsverkande-subkutant-buprenorfin-for-behandling-av-opiatberoende/"},{"d":"2015-10-22","n":"Camurus AB Delårsrapport januari - september 2015","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/camurus-ab-delarsrapport-januari---september-2015/"},{"d":"2015-03-30","n":"Solasia och Camurus ingår ett exklusivt licensavtal avseende försäljning och distribution av episil® munhålevätska i Japan och Kina","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2015/solasia-och-camurus-ingar-ett-exklusivt-licensavtal-avseende-forsaljning-och-distribution-av-episil-munhalevatska-i-japan-och-kina/"},{"d":"2014-11-20","n":"Camurus och Braeburn Pharmaceuticals ingår exklusivt licensavtal för långtidsverkande subkutant buprenorfin för behandling av opiatberoende och smärta","u":"/sv/media/pressmeddelanden/2014/camurus-och-braeburn-pharmaceuticals-ingar-exklusivt-licensavtal-for-langtidsverkande-subkutant-buprenorfin-for-behandling-av-opiatberoende-och-smarta/"}]
Ladda ner som Excel

Aktiekurs

Symbol CAMX
Valuta SEK
Marknadsplats Market place
Senaste pris
Sälj
Köp
Högst
Årshögsta
Toppnotering
Lägst
Årslägsta
Lägsta notering
Volym
Antal aktier

Aktieägare

Aktieägare 28 mars 2024Antal aktier% av kapitalet% av rösterna
Sandberg Development AB21 875 69237,9737,97
Fjärde AP-fonden2 610 7664,534,53
Avanza Pension1 801 3273,133,13
Swedbank Robur Fonder1 697 8792,952,95
Fredrik Tiberg, CEO1 615 0002,802,80
JP Morgan Chase Bank1 486 9362,582,58
State Street Bank and Trust1 326 2032,302,30
Handelsbanken fonder1 283 3282,232,23

The Bank of New York Mellon SA/NV

1 156 6322,01

2,01

Afa Försäkring

646 2931,12

1,12

The Bank of New York Mellon

590 4221,02

1,02

CS Client Omnibus

586 2931,02

1,02

Norges bank

560 9870,97

0,97

SEB Investment Management

558 2970,97

0,97

SEB

512 9790,890,89
Övriga aktieägare19 305 58433,5133,51
Totalt57 614 618100,00100,0