Kontakt

Generella frågor:
info@camurus.com

Affärsutveckling:
busdev@camurus.com

Rapportera missförhållande:
Visselblåsarplattform

Investerar­e:
ir@camurus.com

Huvudkontor

Ideon Science Park
223 70 Lund, Sverige

Besöksadress

Ideongatan 1A
223 62 Lund, Sverige

Telefon: 046 286 57 30
Fax: 046 286 57 39
info@camurus.com

Regionala KONTOR

Platser

Storbritannien

Camurus Ltd
The Officers’ Mess
Royston Road, Duxford
Cambridgeshire CB22 4QH
UNITED KINGDOM

Camurus.UK@camurus.com

Telefon: +44 (0)1223 919700

Tyskland

Camurus GmbH
Weißliliengasse 1-3
55116 Mainz
GERMANY

germany@camurus.com

Telefon: +49 (0)6131 5709823

Australien

Camurus Pty Ltd
Hyde Park Hub
223-225 Liverpool Street
Darlinghurst NSW 2010
AUSTRALIA

australia@camurus.com

USA

Camurus Inc
502 Carnegie Center, Suite 104
Princeton, NJ 08540
UNITED STATES

us@camurus.com

Patientsäkerhet

Rapportering av biverkning

Patientsäkerhet är en prioritet för Camurus. Om du upplever en medicinsk nödsituation, ring 112 eller kontakta din läkare omedelbart.

Camurus övervakar kontinuerligt kvaliteten, säkerheten och effekten av våra läkemedel och medicintekniska produkter för att säkerställa att deras fördelar överväger riskerna.