Camurus AB


Ideon Science Park. SE-223 70 Lund, Sverige.
Tel: 046 286 57 30 Fax: 046 286 57 39

EmailGenerella frågor:
info@camurus.com


Affärsutveckling:
busdev@camurus.com

Investerare:
ir@camurus.com

Rapportering av biverkningar:
Patientsäkerhet är en prioritet för Camurus. Om du upplever en medicinsk nödsituation, ring 112 eller kontakta din läkare omedelbart.

Camurus övervakar kontinuerligt kvaliteten, säkerheten och effekten av våra läkemedel och medicin tekniska produkter för att säkerställa att deras fördelar överväger riskerna.

För rapportering av biverkning(ar), vänligen använd den här länken: safety@camurus.com. Notera att biverkningar kan även rapporteras direkt till Läkemedelsverket.

Följ nedanstående steg om du har en medicinsk förfrågan, vill rapportera en biverkning eller vill framföra en reklamation eller synpunkter rörande Camurus produkter:


För reklamationer och produktsynpunkter, vänligen kontakta
complaints@camurus.com

För frågor gällande våra produkter eller/och andra medicinska frågor, vänligen kontakta
medicalinfo@camurus.com

Besöksadress


Ideongatan 1A
223 62 Lund

Hitta till oss

Camurus finns på forskningsbyn Ideon i Lund, ca 45 minuter med bil eller tåg från Köpenhamns flygplats:

Med tåg
Ta tåget till Lunds centralstation

Med bil
Följ skyltning mot Malmö. Efter att ha passerat Öresundsbron, följ E6/E20 mot Stockholm och Göteborg. Efter ytterligare ca 30 km följ ta av på E22 mot Lund. Välj avfart Lund N, sväng sedan vänster i den första, andra och tredje rondellen.

Camurus Tyskland


Camurus GmbH
Carl-Reuther-Str.1
68305 Mannheim
TYSKLAND
germany@camurus.com

Switchboard tel:
Tel: +49 (0)621 8545 1096 Fax: +49 (0)621 8545 1099


Camurus Storbritannien


Camurus Ltd
The Officers’ Mess
Royston Road, Duxford
Cambridgeshire CB22 4QH
STORBRITANNIEN
Camurus.UK@camurus.com

Phone: +44 (0)1223 919700


Camurus Australien


Camurus Pty Ltd
Hyde Park Hub
223-225 Liverpool Street
Darlinghurst NSW 2010
AUSTRALIEN
australia@camurus.com

© 2021 Camurus AB
Denna webb innehåller information avsedd för Sverige och kan innehålla information som inte är avsedd för, eller giltig i, andra länder.
Vi reserverar oss för att denna information inte överensstämmer med lagar och regler i andra länder och har inget ansvar för otillbörlig tillgång till denna webb.