hållbarhet

Medarbetare

En inkluderande, engagerande och högpresterande arbetsplats

Camurus ambition är att vara en organisation som tar väl hand om sina anställda samt uppmuntrar och stärker individuell utveckling. 

Vi strävar efter att erbjuda en arbetsplats som genomsyras av företagets värderingar – innovation, kvalitet, passion, samarbete och ägarskap, där företagets entreprenörskap, kreativitet och ledarskapskompetens är viktiga faktorer för att säkerställa långsiktig framgång.

Väsentliga aspekter

Goda arbetsvillkor i Camurus verksamhet (inkl. arbetsmiljö och säkerhet, jämställdhet och mångfald, arbetsvillkor och individuell utveckling)

Camurus arbetar för att erbjuda en dynamisk, inspirerande och inkluderande arbetsplats där medarbetarna har möjlighet att växa och utveckla sin kompetens och sina förmågor.

Uppföljning och utveckling av arbetsmiljön utgör en naturlig del av företagets hela verksamhet.  Insatser utvärderas kontinuerligt för att förbättra löpande hantering inom hälsa och säkerhet.

Våra vägledande principer inkluderar mångfald, jämlikhet och inkludering med nolltolerans mot alla former av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Hållbarhetsmål 2026

 • Frisknärvaro över 97% 
 • Könsfördelning på styrelse och ledningsnivå skall reflektera företaget som helhet (±20%)

Våra framsteg

 • 96,9%

  frisknärvaro*

 • 8,8
  av 10

  medarbetarnas känsla av delaktighet1*

 • 56
  eNPS

  jämfört med 55 i eNPS 2022*

i slutet av december 2023, källa: årsredovisning 2023

Engagemangsindexet eNPS (employee net promoter score) mäter på en skala från -100 till +100 hur väl medarbetarna trivs, känner stolthet samt viljan att rekommendera arbetsplatsen till andra. 

Fördjupad hållbarhetsinformation

För fördjupad infomation om fokusområde medarbetare och samarbeten se Camurus årsredovisning 2023