Användningsvillkor

Denna internationella webbplats tillhandahålls av Camurus AB (benämns hädanefter ”Camurus”). Camurus erbjuder denna webbplats, inklusive information och material som finns på webbplatsen, med förbehåll för att du samtycker till dessa användningsvillkor. Läs dessa användningsvillkor innan du börjar använda webbplatsen. Genom att skaffa åtkomst till eller använda denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstår och samtycker till dessa användningsvillkor. Om du inte samtycker till dessa användningsvillkor ber vi att du avhåller dig från att använda denna webbplats.

Friskrivning

Camurus har vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att informationen och materialet på denna webbplats är korrekta, fullständiga och aktuella, men vi gör inga framställningar och lämnar inga garantier (uttryckliga eller underförstådda) om riktighet, tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet med avseende på information, innehåll, programvara, verktyg eller länkar som tillhandahålls på eller via användning av webbplatsen eller på någon webbplats som är länkad till denna webbplats. Denna webbplats och dess innehåll tillhandahålls i befintligt skick. Du bekräftar och samtycker till att du åtar dig allt ansvar för din användning av denna webbplats. Du samtycker till att användningen av information som erhållits eller hämtas från eller via denna webbplats sker efter ditt eget gottfinnande och på din egen risk.

Informationen och materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information. All information som är relaterad till sjukvård och läkemedel är endast avsedd för informationsändamål och ersätter inte rådgivning från en läkare eller annan vårdpersonal. Rådgivning avseende specifika frågor om ett sjukdomstillstånd måste sökas från kvalificerad vårdpersonal.

All information på denna webbplats som är relaterad till sjukvård och läkemedel är endast avsedd för informationsändamål och ersätter inte välinformerad medicinsk rådgivning. Rådgivning avseende specifika frågor om ett sjukdomstillstånd måste sökas från kvalificerad vårdpersonal och vi kan inte besvara några oombedda e-postmeddelanden som är relaterade till personliga sjukvårdsärenden.

Upphovsrätt, varumärken och användning av innehåll

Innehållet på denna webbplats, t.ex. text, bilder, grafik, ikoner, ljud- och videoklipp och all programvara, är Camurus egendom och skyddas av tillämpliga upphovsrättslagar. De varumärken, servicemärken, varunamn, logotyper och produkter som visas på denna webbplats är skyddade över hela världen och ingen av dem får användas utan föregående skriftligt medgivande från Camurus. Du får gärna hämta innehållet på denna webbplats, men endast för ditt personliga och icke-kommersiella bruk. Ingen ändring eller vidare reproduktion av innehållet är tillåten. Innehållet får ej heller kopieras eller användas på något annat sätt.

Gällande lag

Dessa användningsvillkor regleras av svensk lag.

Ändringar på denna webbplats

Vi förbehåller oss rätten att ändra delar av denna webbplats eller detta juridiska meddelande när som helst och utan föregående meddelande därom. Alla ändringar i detta juridiska meddelande träder i kraft nästa gång du besöker denna webbplats. Utan hinder av ovanstående ska vi inte vara skyldiga att hålla denna webbplats uppdaterad.

Kontakt

Du kan kontakta Camurus genom att skicka ett e-postmeddelande till info@camurus.com.