Bolagsstyrning

Bolagsstämmor

Bolagsstämmor

Styrelse och utskott

Styrelse och utskott

Revisorer

Revisorer

Ersättningar

Ersättningar

Bolagsordning

Bolagsordning

Incitamentsprogram

Incitamentsprogram

Valberedning

Valberedning

Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Camurus arbete med bolagsstyrning

Camurus bolagsstyrning bygger på de lagar, förordningar och rekommendationer som gäller för noterade bolag, såsom Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"), Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Camurus bolagsordning och andra specifika regler och riktlinjer. till företaget. Camurus tillämpar koden. Följande PDF-dokument beskriver detta arbete.

Camurus Bolagsstyrningsrapport 2023
Camurus Bolagsstyrningsrapport 2022
Camurus Bolagsstyrningsrapport 2021
Camurus Bolagsstyrningsrapport 2020
Camurus Bolagsstyrningsrapport 2019
Camurus Bolagsstyrningsrapport 2018
Camurus Bolagsstyrningsrapport 2017
Camurus Bolagsstyrningsrapport 2017
Camurus arbete med bolagsstyrning 2015