tillgång 

Tillgång till läkemedel

Vårt tillvägagångssätt

Camurus strävar efter att förbättra tillgången till effektiva och bekväma behandlingsalternativ för patienter med svåra och kroniska sjukdomar, såsom opioidberoende och sällsynta sjukdomar. Målet är att öka tillgången till behandlingar som potentiellt kan förbättra livskvaliteten för så många människor som möjligt. Camurus strävar efter att nå detta mål genom att fokusera på:

Tillgång till behandling för opioidberoende för fler patienter

Camurus har ett långtidsverkande läkemedel med vecko- och månadsdepåer av buprenorfin för behandling av opioidberoende inom ramen för medicinsk, social och psykologisk behandling, vilken är godkänd i EU, Storbritannien, Australien och flera länder i Mellanöstern och Nordafrika. Under 2023 godkändes även behandlingen i USA där produkten är licensierad till Camurus partner Braeburn.

Opioidberoende är ett globalt växande hälsoproblem som i hög grad bidrar till mental ohälsa, arbetslöshet, kriminalitet, fängelsestraff, överföring av smittsamma sjukdomar, oavsiktliga överdoser och dödsfall.1 Det är en sjukdom som påverkar alla aspekter av en persons liv och är ofta förknippad med stort socialt stigma och socialt utanförskap.1,2

I slutet av 2022 var Camurus långtidsverkande läkemedel tillgängligt i 20 länder inom Europa, Australien och Mellanöstern och Nordafrika med mer än uppskattningsvis 36 000 patienter i behandling i slutet av året. Camurus mål är att fler än 100 000 patienter ska vara i behandling vid 2026.

Samarbete för ökad tillgång till behandling

Camurus arbetar med kliniker och partners för att hjälpa till att minska missbruk, läkemedelsläckage och överdoser kopplade till illegal droganvändning i de regioner där företaget är verksamt.

Behovet av nya behandlingsalternativ för opioidberoende har lyfts högre upp på den politiska agendan, vilket i vissa fall resulterat i ökad finansiering av och tillgänglighet till behandling av opioidberoende, såsom i England, Skottland och Wales.3-6 Även i Australien4, Sverige och Belgien har nationella riktlinjer uppdaterats för att utöka behandlingsalternativen för patienter med opioidberoende inom kriminalvården.

Camurus har även samarbetat med det ukrainska hälsoministeriet för att stödja tillgången till behandling för personer med opioidberoende i Ukraina (se information nedan).

Ökad kunskap, medvetenhet och reducera stigma

Ett viktigt steg i att förbättra tillgång till behandling är att öka sjukdomsmedvetenheten och minska stigmatisering för de drabbade. Camurus stödjer och samarbetar med vård- och patientorganisationer för att öka kunskapen om allvarliga och sällsynta sjukdomar. Detta arbete sker inom ramen för EFPIA:s (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) riktlinjer. För mer information om Camurus tillhandahållande av anslag och donationer till sjukvård och patientorganisationer, se Camurus transparensrapportering

Camurus stödjer också årligen aktiviteter och internationella kampanjer som syftar till att öka kunskap och minska stigmatisering, såsom Rare Disease Day, Take on Addiction, International Overdose Awareness Day, World Acromegaly Day och World NET Cancer Day. Företaget stödjer också initiativ som fokuserar på att minska stigmatisering och förbättra tillgången till behandling för kvinnor med opioidberoende – en underrepresenterad grupp i behandlingsprogram. Exempelvis supporterade Camurus under 2023 kampanjen ”A gateway within all women’s reach” med syftet att minska stigmatisering och förbättra kvinnors tillgång till och följsamhet till beroendebehandling, organiserad av den icke-statliga, icke-vinstdrivande organisationen Dianova International.

Vidare deltar Camurus kontinuerligt i ledande internationella medicinska kongresser för att utbyta kunskap och erfarenheter med syfte att förbättra tillgången och vården för patienter.

Utveckling av nya innovativa läkemedel för sjukdomar med stort medicinskt behov

Camurus har en bred och diversifierad utvecklingsportfölj med läkemedelskandidater inriktade på sjukdomar med högt medicinskt behov. För vissa indikationer, exempelvis symptomatisk polycystisk leversjukdom, finns det idag ingen godkänd farmakologisk behandling i EU eller USA

Under 2022 investerade Camurus en halv miljard kronor i utvecklingsportföljen för att ta fram nya innovativa läkemedel för behandlingar av sjukdomar inom fokusområdena centrala nervsystemet (CNS), sällsynta sjukdomar, cancer och relaterade sjukdomar.

undefined
Case
Humanitärt bistånd till Ukraina – donation av långtidsverkande läkemedel mot opioidberoende
Camurus har samarbetat med det ukrainska hälsoministeriet gällande humanitärt bistånd och tillgång till Camurus långtidsverkande läkemedel för behandling av opioidberoende.

Under 2022 fick Camurus en förfrågan från hälsoministeriet i Ukraina om att supportera ukrainska patienter i behov av behandling. Efter samtal mellan Camurus och det ukrainska ministeriet, ukrainska vårdgivare och patientrepresentanter samt världshälsoorganisationen WHO togs beslut om donation av Camurus långtidsverkande läkemedel till Ukraina. Efter att donationen nått Ukraina genomförde Camurus medicinska team en utbildning i användningen av läkemedlet Tillför vårdpersonal i Ukraina.

Referenser 

  1. https://www.cdc.gov/stopoverdose/stigma/
  2. Dematteis, M., et al. Recommendations for buprenorphine and methadone therapy in opioid use disorder: a European consensus. Expert Opin Pharmacother. Dec;18(18):1987-1999, 2017.
  3. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1079147/From_harm_to_hope_PDF.pdf
  4. https://www.gov.scot/news/drug-related-death-statistics-2020/
  5. https://www.gov.wales/sites/default/files/publications/2019-10/substance-misuse-delivery-plan-2019-22.pdf
  6. Scott, R., et al. Australian Psychiatry. 2022; 30(4): 498-502