TEKNOLOGI

FluidCrystal® – injektionsdepå

Mångsidig formuleringsteknologi 

Camurus FluidCrystal-teknologi baseras på speciella kombinationer av endogena polära lipider. Genom att kombinera dessa med läkemedelssubstanser med väldokumenterad effekt och säkerhet kan nya patenterade mediciner tas fram snabbare, till en lägre kostnad och till en lägre risk jämfört med utveckling av läkemedel med helt nya aktiva substanser.

Långtidsfrisättning med enkel administrering

Camurus FluidCrystal injektionsdepå kan ge behandlingseffekt över lång tid – från dagar till månader – genom en enkel depåinjektion under huden. Det minskar bördan av daglig medicinering samtidigt som följsamheten till behandlingen kan förbättras. 

Genom systemets enkelhet och spontana självassociation till en funktionell struktur i kroppen, undviks komplicerade tillverkningssteg och tidsödande blandningsprocedurer innan dosering. Läkemedel baserade på FluidCrystal injektionsdepå kan enkelt administreras av patienten själv eller av vårdpersonal, utan tidsödande och komplicerande blandningssteg. En långtidsverkande frisättning och behandlingseffekt minskar bördan av daglig medicinering för patienten och kan dessutom förbättra följsamheten och resultaten av behandlingen samt öka patientens livskvalitet.

Verkningssätt

FluidCrystal injektionsdepå består av en lipidbaserad vätska med löst aktiv substans som enkelt injiceras under huden med hjälp av en konventionell spruta med tunn nål. Vid kontakt med vätska i vävnaden omvandlas läkemedlet till en flytande kristallin gel som effektivt kapslar in den aktiva substansen. Läkemedelssubstansen frisätts sedan långsamt med kontrollerad hastighet under tiden som lipidmatrisen successivt bryts ner i vävnaden. Frisättningstiden kan styras från några dagar till veckor eller månader beroende på val av lipidsammansättning och andra faktorer. FluidCrystal är kompatibel med såväl peptider som vanliga småmolekyler.

Nyckelegenskaper
  • Kontrollerad läkemedelsfrisättning över lång tid
  • Hög behandlingsföljsamhet
  • Enkel och bekväm dosering
  • Liten injektionsvolym med en tunn nål
  • Anpassad till förfyllda sprutor och förfyllda injektionspennor
  • Enkel och standardiserad tillverkningsprocess
  • Kompatibel med peptider och vanliga småmolekyler

FluidCrystal injektionsdepå video