hållbarhet

Patienter

Förbättra liv och effektiv resursanvändning med hållbar sjukvård

Med patienten i fokus strävar Camurus efter att reducera påverkan av allvarliga och kroniska sjukdomar, såsom opioidberoende och sällsynta sjukdomar.

Målet är att kunna erbjuda läkemedel med förbättrade behandlingsresultat, ökad livskvalitet och effektiv resursanvändning och därmed en mer hållbar sjukvård. 

Väsentliga aspekter

Tillgång till läkemedel 

Vi strävar efter att öka tillgången till våra produkter för så många människor som möjligt i de länder där vi är verksamma. I arbetet med att reducera stigma och öka kännedomen om olika sjukdomar, stödjer och samarbetar Camurus med vård- och patientorganisationer.

Läs mer om Camurus arbete med att öka tillgången till läkemedel

Patienthälsa och säkerhet (inkl. asnvarsfull produktmärkning)

Patientsäkerhet är av högsta prioritet och Camurus följer och övervakar sina marknadsförda produkter för produktklagomål och eventuella biverkningar. All information rapporteras in till hälsovårdsmyndigheter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Innovation

Camurus kombinerar företagets formuleringsteknologi FluidCrystal® och omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling för att utveckla nya innovativa läkemedel med målet att förbättra livet för patienter med allvarliga och kroniska sjukdomar. Läs mer under vetenskap

Etisk forskning och utveckling (inkl. etiska kliniska studier och djurskydd)

Utveckling av nya läkemedel, både preklinisk forskning, inkl. djurförsök, och kliniska studier genomförs i enlighet med tillämplig lagstiftning, styrande dokument och kvalitetssystem för en korrekt och objektiv rapportering, transparens, hög etik och patientintegritet.

.

Hållbarhetsmål 2026

 • Nå 100 000 patienter i behandling med Buvidal®1)
 • Genomföra årliga projekt med syfte att minska stigma för patienter 
 • Ta minst ett nytt läkemedel till regulatoriskt godkännande

Våra framsteg

 • 48 000
  patienter

  uppskattat i behandling med Buvidal® vid utgången av 2023*

 • 20+
  länder

  där Buvidal finns tillgängligt*

 • 3
  projekt

  genomförda 2023 med fokus på att reducera stigma*

i slutet av december 2023, källa: årsredovisning 2023

Fördjupad hållbarhetsinformation

För fördjupad infomation om fokusområde patienter se Camurus årsredovisning 2023

Referenser

 1. Buvidal (Europa, Australien, MENA).