hållbarhet

Patienter

Förbättra liv och effektiv resursanvändning med hållbar sjukvård

Med patienten i fokus strävar Camurus efter att reducera påverkan av allvarliga och kroniska sjukdomar, såsom opioidberoende och sällsynta sjukdomar.

Målet är att kunna erbjuda läkemedel med förbättrade behandlingsresultat, ökad livskvalitet och effektiv resursanvändning och därmed en mer hållbar sjukvård. 

Väsentliga aspekter

Tillgång till läkemedel och prissättning

Camurus uppdrag är att leda utvecklingen av avancerade läkemedelsformuleringar och innovativa medicinska produkter i syfte att förbättra livskvaliteten för patienter med svåra och kroniska sjukdomar. Vi strävar efter att öka tillgången till våra produkter för så många människor som möjligt i de länder där vi är verksamma.

Läs mer om Camurus arbete med att öka tillgången till läkemedel

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet är av högsta prioritet och Camurus följer och övervakar sina marknadsförda produkter för produktklagomål och eventuella biverkningar. All information rapporteras in till hälsovårdsmyndigheter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

Samhällsutveckling

Camurus stödjer och samarbetar med patienter, sjukvård och andra relevanta organisationer för att öka kunskapen och medvetenheten om allvarliga och sällsynta sjukdomar och förbättra forskning och patientvård, i linje med branschens ramverk.

Etik och integritet i forskning och utveckling

Utveckling av nya läkemedel, både preklinisk forskning, inkl. djurförsök, och kliniska prövningar genomförs i enlighet med tillämplig lagstiftning, styrande dokument och kvalitetssystem för en korrekt och objektiv rapportering, transparens, hög etik och patientintegritet.

Hållbarhetsmål 2026

 • Fler än 100 000 patienter i behandling med Buvidal1)
 • Genomföra minst ett årligt projekt fokuserat på att minska stigma för patienter
 • Ta minst ett nytt läkemedel till regulatoriskt godkännande och marknad

Våra framsteg

 • 36 000
  patienter

  uppskattat i behandling med Buvidal® vid utgången av 2022*

 • 20
  länder

  där Buvidal finns tillgängligt*

 • 2
  projekt

  genomförda 2022 med fokus på att reducera stigma*

i slutet av december 2022, källa: årsredovisning 2022

Fördjupad hållbarhetsinformation

För fördjupad infomation om fokusområde patienter se Camurus årsredovisning 2022

Referenser

 1. Buvidal (Europa, Australien, MENA) och Brixadi™ (USA).