Bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av årsstämman och beskriva ett antal obligatoriska uppgifter av grundläggande natur för bolaget.

Bolagsordning