Central nervsystemet

Opioidberoende

Stor påverkan på individer och samhälle

Opioidberoende är en allvarlig, kronisk återfallssjukdom med stor påverkan på alla aspekter av en persons liv, närmaste omgivningen och samhället i stort.1 Opioider anses orsaka den största samhällsbördan av alla droger.2,3

sjukdomsöversikt

Opioidberoende – ett eskalerande globalt hälsoproblem

Opioidberoende är ett fortsatt globalt växande hälsoproblem som i hög grad bidrar till mental ohälsa, arbetslöshet, kriminalitet, fängelsestraff, överföring av smittsamma sjukdomar, oavsiktliga överdoser och dödsfall.1 Uppskattningsvis 60 miljoner personer i världen använder opioider för icke-medicinskt bruk.4

I USA pågår sedan flera år en opioidepidemi, med bland annat ökad fentanylanvändning, som årligen resulterar i omkring 80 000 dödsfall av opioidöverdoser.Uppskattningsvis 6-7 miljoner amerikaner är beroende av opioider, varav omkring tre miljoner är diagnostiserade med opioidberoende och bara omkring hälften får medicinsk behandling för sitt beroende.6-8

I Europa finns över 1,4 miljoner personer med högriskanvändning av opioider, varav endast hälften får medicinsk behandling för sitt beroende.9-11 I EU uppskattas över 6 000 dödsfall av överdoser per år, varav 74 procent är relaterade till användning av opioider.9 

I Australien involverar cirka hälften av de 1 600 icke-avsiktliga, drogrelaterade dödsfallen opioider. Dödsfallen har under de senaste två decennierna överträffat landets befolkningstillväxt.12

Opioidberoende – ett medicinskt tillstånd med stigmatisering och socialt utanförskap

Opioidberoende kan drabba vem som helst – ofta finns det inte bara en drivande faktor. Opioidberoende är ett kroniskt tillstånd, som kan uppstå vid upprepad användning av opioider, vilket påverkar hjärnan och leder till att man känner ett starkt behov av ta opioider trots att man är medveten om de skadliga effekterna. Opioidberoende är ofta förknippat med stort socialt stigma och utanförskap.13,14

Behandlingsprinciper

I likhet med andra kroniska sjukdomstillstånd kräver opioidberoende ofta långvarig behandling och kan bestå av en kombination av olika farmakologiska och psykologiska insatser.

Läs mer om opioidberoende på opioiddependenceandme.com

Referenser 

 1. Strang J., et al. Opioid use disorder. Nat Rev Dis Primers. 2020 Jan 9;6(1):3.
 2. European Drug Report 2023.
 3. Cohen, SP. Chronic pain: an update on burden, best practices, and new advances. 2021;397(10289):2082-97.

 4. https://www.unodc.org/res/WDR-2023/Special_Points_WDR2023_web_DP.pdf 
 5. https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/drug-overdose-data.htm
 6. Keyes KM, et al. Drug Alc. Dep. Reports 2022.
 7. CDC, Opioid Use Disorder: https://www.cdc.gov/dotw/opioid-use-disorder
 8. Symphony Health Data.
 9. European Drug Report 2023.
 10. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/882953/Review_of_Drugs_Evidence_Pack.pdf
 11. https://www.scotpho.org.uk/risk-factors/drugs/data/availability-and-prevalence/ 
 12. Australia’s Annual Overdose Report 2023.
 13. https://www.cdc.gov/stopoverdose/stigma/
 14. Dematteis M., et al. Expert Opin Pharmacother. Dec ;18(18) :1987-1999.
 15. UNODC, World Drug Report 2023.

 • 1,5
  miljoner

  högriskanvändare av opioider i Europa och Australien och endast hälften får medicinsk behandling för sitt beroende9-12,15

 • 74%

  av dödliga överdoser i Europa orsakade av opioidöverdoser9

Symptom

Utöver drogbegär, abstinens och drogsökande beteende, kan fysiska symptom på opioidberoende innefatta förändringar i sömnvanor, viktminskning och nedsatt libido.

Diagnos

Opioidberoende kan diagnostiseras av en läkare efter en formell bedömning baserad på patientens historia och mönster av opioidanvändning, såsom användning av heroin, andra olagliga opioider eller receptbelagda opioider.

Behandling

Behandling och hantering av opioidberoende behöver individualiseras och kan bestå av en kombination av olika farmakologiska och psykologiska insatser.