Central nervsystemet

Opioidberoende

Stor påverkan på individer och samhälle

Opioidberoende är en allvarlig, kronisk återfallssjukdom med stor påverkan på alla aspekter av en persons liv. Användningen av opioider har ökat markant globalt, vilket har stor negativ inverkan både på samhället, drabbade individer och deras familjer.1

sjukdomsöversikt

Ett eskalerande globalt hälsoproblem

Opioidberoende är ett globalt växande hälsoproblem som bidrar till betydande negativa psykiska, fysiska och sociala konsekvenser, såsom mental ohälsa, arbetslöshet, kriminalitet, fängelsestraff, överföring av smittsamma sjukdomar, oavsiktliga överdoser och dödsfall.1

Under pandemin har krisen förvärrats och i USA översteg antalet dödsfall på grund av överdoser för första gången 100 000 fall på ett år, varav mer än 70 000 uppskattas vara relaterade till opioider. Det representerar en ökning med cirka 40 procent sedan 2019 – och opioidöverdos är idag den ledande dödsorsaken för personer under 50 år i USA.2,3

I Europa finns det cirka 1,3 miljon personer med högriskanvändning opioider, varav endast hälften får medicinsk behandling.4,5 Fler än 10 000 européer dör årligen av drogrelaterade överdoser och en majoritet av dessa är relaterade till användning av opioider.6-8 I Australien har antalet dödsfall på grund av olagliga droger ökat markant. Under 2019 registrerades över 2 200 droginducerade dödsfall, varav nästan 900 var förorsakade av opioider – vilket gör överdos till den vanligaste dödsorsaken i Australien, i alla åldrar.9

Medicinskt tillstånd med stigmatisering och socialt utanförskap

Opioidberoende kan drabba vem som helst – ofta finns det inte bara en drivande faktor. Opioidberoende är ett kroniskt tillstånd, som kan uppstå vid upprepad användning av opioider, vilket påverkar hjärnan och leder till att man känner ett starkt behov av ta opioider trots att man är medveten om de skadliga effekterna. Att vara opioidberoende är ofta förknippat med stigmatisering och socialt utanförskap.10,11

Behandlingsprinciper

I likhet med andra kroniska sjukdomstillstånd kräver opioidberoende ofta långvarig behandling. Behandlingen kan bestå av en kombination av farmakologiska och psykologiska insatser som syftar till att minska eller stoppa användningen av opioider, förhindra framtida skador och förbättra möjligheterna till återhämtning.11

Läs mer om opioidberoende på opioiddependenceandme.com

Referenser 

 1. Strang J., et al. Opioid use disorder. Nat Rev Dis Primers. 2020 Jan 9;6(1):3.
 2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). https://www.cdc.gov/nchs/pressroom/nchs_press_releases/2021/20211117.htm
 3. The Freedom Center: https://www.thefreedomcenter.com/accidental-overdose-the-leadingcause-of-death-under-50/
 4. European Drug Report 2021. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.
  https://www.emcdda.europa.eu/publications/edr/trends-developments/2021_en
 5. GOV.uk. https://www.gov.uk/government/statistics/substance-misuse-treatment-for-adults-statistics-2020-to-2021
 6. GOV.uk. Office for National Statistics. https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/bulletins/deathsrelatedtodrugpoisoninginenglandandwales/2020
 7. National Records of Scotland. https://www.nrscotland.gov.uk/statistics-and-data/statistics/statistics-by-theme/vital-events/deaths/drug-related-deaths-in-scotland/2020
 8. NISRA. https://www.nisra.gov.uk/publications/drug-related-and-drug-misuse-deaths-2010-2020
 9. Australia’s Annual Overdose Report 2021. Penington Institute. https://www.penington.org.au/publications/australias-annual-overdose-report-2021/
 10. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Stop Overdose, Stigma Reduction. https://www.cdc.gov/stopoverdose/stigma/
 11. Dematteis, M., et al. Recommendations for buprenorphine and methadone therapy in opioid use disorder: a European consensus. Expert Opin Pharmacother. Dec;18(18):1987-1999, 2017.

 • 1,3
  miljoner

  högriskanvändare av opioider i Europa och endast hälften får medicinsk behandling4,5

 • 40%
  ökning

  av antalet dödsfall på grund av överdos i USA jämfört med 20192

Symptom

Utöver drogbegär, abstinens och drogsökande beteende, kan fysiska symptom på opioidberoende innefatta förändringar i sömnvanor, viktminskning och nedsatt libido.

Diagnos

Opioidberoende kan diagnostiseras av en läkare efter en formell bedömning baserad på patientens historia och mönster av opioidanvändning, såsom användning av heroin, andra olagliga opioider eller receptbelagda opioider.

Behandling

Behandling och hantering av opioidberoende behöver individualiseras och kan bestå av en kombination av olika farmakologiska och psykologiska insatser.