Formulerar bättre behandlingar

Camurus uppdrag är att förbättra livet för patienter med svåra och kroniska sjukdomar

Läs mer

uppdateringar

Senaste nyheter

Terapiområden

Fokus på svåra och kroniska sjukdomar

Utveckling av behandlingar för sjukdomar inom centrala nervsystemet, sällsynta sjukdomar, endokrina tillstånd, cancer och relaterade sjukdomar.

Läs mer

Event

Kommande event


Se alla event

 • 14 Dec

  DNB Nordic Healthcare Conference

  Camurus håller en presentation på DNB Nordic Healthcare Conference i Oslo, Norge, den 14 december 2023. Mer information delas närmare evenemanget. 

  Add to calendar

 • 08 Jan

  SEB Nordic Seminar

  Camurus Chief Business Development Officer Fredrik Joabsson presenterar på denna konferens i Köpenhamn, den 8 januari 2024 kl. 14.00-14.40. Presentationen kommer att kunna följas av konferensens deltagare.

  Add to calendar

 • 15 Feb

  Boksluts­kommuniké 2023

  Boksluts­kommunikén för 2023 publiceras den 15 februari 2024.

  Add to calendar

Produkter

Adresserar viktiga medicinska behov

Våra produkter

BERÄTTELSER

Att leva med opioidberoende

Läs Daniels berättelse

Årsstämma 2024

Camurus årsstämma 2024 kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2024 på Elite Hotel Ideon i Lund.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet ska kunna beaktas, inkomma med sådan begäran till styrelsen (på bolagets adress) senast den 20 mars 2024.

Se mer information om Camurus bolagsstämmor
Se handlingar från tidigare bolagsstämmor

PIPELINE

En stark och diversifierad utvecklingsportfölj

Camurus innovativa produktkandidater utvecklas för att adressera viktiga medicinska behov, med potential att göra betydande skillnad i patienters dagliga liv genom förbättrade behandlingsresultat, ökad livskvalitet och bättre resursanvändande.

Se pipeline

Hållbarhet

Hållbara lösningar för en mer hälsosam värld

Att säkerställa en långsiktig framgångsrik utveckling av vår verksamhet – till gagn för patienter, sjukvårdssystem, anställda och aktieägare.

Läs mer