OM CAMURUS

Formulerar bättre behandlingar


Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi (FluidCrystal®) och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedelskandidater för ökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande. Camurus aktie (CAMX) är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Mer om oss
 

OM CAMURUS

Formulerar bättre behandlingar


Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opiatberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi (FluidCrystal®) och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedel för ökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande. Camurus aktie (CAMX) är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Mer om oss

Pressmeddelanden

  • 2022-01-13 Camurus meddelar att...
  • 2021-12-30 Förändring av antalet...
  • 2021-12-15 Braeburn erhåller nytt...
  • 2021-11-30 Europeiska...

Arkiv

Finansiell Kalender

  • 2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
  • 2022-04-06 Årsredovisning 2021
  • 2022-05-12 Delårsrapport...
  • 2022-07-15 Delårsrapport...

Läs mer

Event & presentationer

  • 2022-03-15 Carnegie Healthcare...
  • 2022-06-08 Handelsbanken Nordic...

Läs mer

 

UTVECKLINGSPORTFÖLJ

Förbättrade läkemedel för patienter med allvarliga och kroniska sjukdomar

Camurus utvecklar innovativa långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Vår kliniska utvecklingsportfölj består av egna och partnerdrivna program från tidig utvecklingsfas till avslutade fas 3-studier.


Se våra produkter
Image

UTVECKLINGSPORTFÖLJ

Förbättrade läkemedel för patienter med allvarliga och kroniska sjukdomar


Camurus utvecklar innovativa långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opiatberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Vår kliniska utvecklingsportfölj består av egna och partnerdrivna program från tidig utvecklingsfas till avslutade fas 3-studier.

Se våra produkter

INVESTERARE


Camurus har som ambition att regelbundet uppdatera aktieägare och kapitalmarknads intressenter kring bolagets status och utveckling. Detta görs via pressmeddelanden, delårsrapporter, deltagande av olika investerarkonferenser och andra presentationsforum. Om ni har frågor vänligen kontakta oss.

Investerare
 
Image

INVESTERARE


Camurus har som ambition att regelbundet uppdatera aktieägare och kapitalmarknads intressenter kring bolagets status och utveckling. Detta görs via pressmeddelanden, delårsrapporter, deltagande av olika investerarkonferenser och andra presentationsforum. Om ni har frågor vänligen kontakta oss.

Investerare
Stabil tillväxt och positiv utveckling under tredje kvartalet

Fredrik Tiberg

VD – ord Q3 2021
Stabil tillväxt och positiv utveckling under tredje kvartalet

Fredrik Tiberg

VD – ord
 

TEKNOLOGIER

FluidCrystal® - mångsidig formuleringsteknologi


Camurus FluidCrystal®-teknologier baseras på endogena polära lipider som spontant bildar flytande kristallina nanostrukturer i en vattenmiljö, t.ex. på kroppsytor eller i kroppsvävnad. Genom att kombinera dessa med läkemedelssubstanser med väldokumenterad effekt och säkerhet kan nya patenterade mediciner tas fram till en lägre kostnad och till en lägre risk jämfört med utveckling av läkemedel med helt nya aktiva substanser.

Teknologier
Image

TEKNOLOGIER

FluidCrystal® - mångsidig formuleringsteknologi


Camurus FluidCrystal®-teknologier baseras på endogena polära lipider som spontant bildar flytande kristallina nanostrukturer i en vattenmiljö, t.ex. på kroppsytor eller i kroppsvävnad. Genom att kombinera dessa med läkemedelssubstanser med väldokumenterad effekt och säkerhet kan nya patenterade mediciner tas fram till en lägre kostnad och till en lägre risk jämfört med utveckling av läkemedel med helt nya aktiva substanser.

Teknologier

Camurus AB Ideon Science Park. 223 70 Lund, Sverige. Besöksadress Ideongatan 1A. 223 62 Lund, Sverige.
Telefon: +46 46 286 57 30 Fax: +46 46 286 57 39 E-postadresser Generella frågor: info@camurus.com
Affärsutveckling: busdev@camurus.com Media: media@camurus.com Investerare: ir@camurus.com