INVESTERAREVälkommen till sektionen för investerarrelationer. Camurus har som ambition att regelbundet uppdatera aktieägare och kapitalmarknadens intressenter kring bolagets status och utveckling. Detta görs via pressmeddelanden, delårsrapporter, deltagande av olika investerarkonferenser och andra presentationsforum.
Om ni har frågor vänligen kontakta oss.

 

INVESTERAREVälkommen till sektionen för investerarrelationer. Camurus har som ambition att regelbundet uppdatera aktieägare och kapitalmarknadens intressenter kring bolagets status och utveckling. Detta görs via pressmeddelanden, delårsrapporter, deltagande av olika investerarkonferenser och andra presentationsforum.
Om ni har frågor vänligen kontakta oss.

Pressmeddelanden

 • 2019-12-06 Camurus har genomfört en...
 • 2019-12-05 Camurus avser genomföra...
 • 2019-11-26 Camurus meddelar...
 • 2019-11-08 Camurus delårsrapport...

Arkiv

Event & presentationer

 • 2020-03-23 BIO-Europe Spring

Läs mer

Finansiell kalender

 • 2019-11-05 Delårsrapport januari-september 2020
 • 2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
 • 2020-05-07 kl 13 CET, Delårsrapport januari-mars 2020
 • 2020-05-07 Årsstämma 2020

Läs mer

Finansiella rapporter

 • 2019-11-08 Camurus delårsrapport...
 • 2019-07-18 Camurus delårsrapport...
 • 2019-05-09 Camurus delårsrapport...
 • 2019-04-15 Camurus årsredovisning för...

Arkiv

Aktien

Aktieägare

Aktieägare
30 november 2019
Antal aktier% av kapital% av röster
Totalt47 976 858
Sandberg Development AB22 200 69246,346,3
Gladiator4 269 1838,98,9
Fjärde AP-fonden3 000 6766,26,2
Fredrik Tiberg, CEO1 703 1883,53,5
Avanza Pension1 201 4272,52,5
Backahill Utveckling1 096 4912,32,3
Catella Fondförvaltning976 6742,02,0
Camurus Lipid Research Foundation505 2501,11,1
Nordnet Pensionsförvaltning398 3910,80,8
Grenspecialisten Förvaltning385 8700,80,8
Andra aktieägare12 239 01625,025,0

Analytiker

Analytiker som för närvarande följer Camurus 
Carnegie Investment Bank AB (publ)Erik Hultgård
Kristofer Liljeberg-Svensson
Jefferies International LtdHarry Sephton
Svenska HandelsbankenPeter Sehested

Årsstämma


Årsstämma 2020

Camurus årsstämma 2020 kommer hållas torsdagen den 7 maj 2020 kl. 17:00 i Lund.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2020 ska inkomma med sådant förslag till adressen nedan (rubricerad med ”Årsstämma 2020”) senast den 25 mars 2020.

Camurus AB
Ideon Science Park
223 70 Lund

Arkiv

Bolagsstyrning

Prenumeration


Engelska@EN@lang_enSvenska@SV@lang_sv   Rapporter@kmk,rpt,rdv@interimPressmeddelanden@prm@pressIR kontakt


Ni är välkommen att kontakta oss genom epost eller telefon om ni har frågor.

Rein Piir Vice President, Head of Investor Relations
0708-53 72 92 ir@camurus.com

Börsnotering

RiskfaktorerProspektCamurus AB Ideon Science Park. 223 70 Lund, Sverige. Besöksadress Sölvegatan 41 A. 223 62 Lund, Sverige.
Telefon: +46 46 286 57 30 Fax: +46 46 286 57 39 Email-adresser Generella frågor: info@camurus.com
Affärsutveckling: busdev@camurus.com Media: media@camurus.com Investerare: ir@camurus.com