INVESTERAREVälkommen till sektionen för investerarrelationer. Camurus har som ambition att regelbundet uppdatera aktieägare och kapitalmarknadens intressenter kring bolagets status och utveckling. Detta görs via pressmeddelanden, delårsrapporter, deltagande av olika investerarkonferenser och andra presentationsforum.
Om ni har frågor vänligen kontakta oss.

 

INVESTERAREVälkommen till sektionen för investerarrelationer. Camurus har som ambition att regelbundet uppdatera aktieägare och kapitalmarknadens intressenter kring bolagets status och utveckling. Detta görs via pressmeddelanden, delårsrapporter, deltagande av olika investerarkonferenser och andra presentationsforum.
Om ni har frågor vänligen kontakta oss.

Pressmeddelanden

 • 2019-12-30 Förändring av antalet...
 • 2019-12-06 Camurus har genomfört en...
 • 2019-12-05 Camurus avser genomföra...
 • 2019-11-26 Camurus meddelar...

Arkiv

Event & presentationer

 • 2020-03-02 Cowen and Co. Annual...
 • 2020-03-04 Carnegie Health Care...
 • 2020-03-23 BIO-Europe Spring

Läs mer

Finansiell kalender

 • 2020-02-12 Bokslutskommuniké 2019
 • 2020-04-08 Årsredovisning 2019
 • 2020-05-07 kl 13 CET, Delårsrapport januari-mars 2020
 • 2020-05-07 Årsstämma 2020

Läs mer

Finansiella rapporter

 • 2019-11-08 Camurus delårsrapport...
 • 2019-07-18 Camurus delårsrapport...
 • 2019-05-09 Camurus delårsrapport...
 • 2019-04-15 Camurus årsredovisning för...

Arkiv

Aktien

Aktieägare

Aktieägare
31 december 2019
Antal aktier% av kapital% av röster
Totalt51 636 858100,0100,0
Sandberg Development AB22 200 69243.043.0
Gladiator4 242 6528,28,2
Fjärde AP-fonden3 250 6766,36,3
Fredrik Tiberg, CEO1 703 1883,33,3
Avanza Pension1 472 1032,92,9
Backahill Utveckling1 176 4912,32,3
Catella Fondförvaltning1 060 5702,02,0
Svenskt Näringsliv725 0001,41,4
Camurus Lipid Research Foundation505 2501,01,0
Nordnet Pensionsförsäkring426 6420,80,8
Carl-Olof och Jenz Hamrins Stiftelse425 0000,80,8
Grenspecialisten Förvaltning420 8700,80,8
Enter fonder407 5610,80,8
SEB Investment Management343 8630,70,7
Lancelot Asset Management338 0000,70,7
Andra aktieägare12 938 30025,125,1

Analytiker

Analytiker som för närvarande följer Camurus 
Carnegie Investment Bank AB (publ)Erik Hultgård
Kristofer Liljeberg-Svensson
Jefferies International LtdHarry Sephton
Svenska HandelsbankenPeter Sehested

Årsstämma


Årsstämma 2020

Camurus årsstämma 2020 kommer hållas torsdagen den 7 maj 2020 kl. 17:00 i Lund.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman 2020 ska inkomma med sådant förslag till adressen nedan (rubricerad med ”Årsstämma 2020”) senast den 25 mars 2020.

Camurus AB
Ideon Science Park
223 70 Lund

Arkiv

Bolagsstyrning

Prenumeration


Engelska@EN@lang_enSvenska@SV@lang_sv   Rapporter@kmk,rpt,rdv@interimPressmeddelanden@prm@pressIR kontakt


Ni är välkommen att kontakta oss genom epost eller telefon om ni har frågor.

Rein Piir Vice President, Head of Investor Relations
0708-53 72 92 ir@camurus.com

Börsnotering

RiskfaktorerProspektCamurus AB Ideon Science Park. 223 70 Lund, Sverige. Besöksadress Ideongatan 1A. 223 62 Lund, Sverige.
Telefon: +46 46 286 57 30 Fax: +46 46 286 57 39 Email-adresser Generella frågor: info@camurus.com
Affärsutveckling: busdev@camurus.com Media: media@camurus.com Investerare: ir@camurus.com