Värdeskapande samarbeten

Camurus åtagande är att leda utvecklingen av avancerade läkemedelsformuleringar och innovativa medicinska produkter i syfte att förbättra livskvaliteten för patienter med svåra och kroniska sjukdomar. För att ytterligare kunna öka vår utvecklingskapacitet och kommersiella räckvidd söker vi aktivt nya strategiska partnerskap med läkemedelsföretag som har ledande positioner eller ett strategiskt fokus på relevanta marknader och terapiområden.

Vi söker kontinuerligt efter nya partnerskapsmöjligheter för våra godkända produkter, utvecklingsprogram och unika FluidCrystal®-teknologi.

Partnerskap

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Camurus affärsutvecklingsteam på busdev@camurus.com.

corporate