Parnerskap

Värdeskapande samarbeten

Strategiska partnerskap

Camurus uppdrag är att förbättra livet för patienter med svåra och kroniska sjukdomar. För att ytterligare kunna öka vår utvecklingskapacitet och kommersiella räckvidd söker vi aktivt nya strategiska partnerskap med läkemedelsföretag som har ledande positioner eller ett strategiskt fokus på relevanta marknader och terapiområden.

Vi söker kontinuerligt efter nya partnerskapsmöjligheter för våra godkända produkter, utvecklingsprogram och unika FluidCrystal®-teknologi.

Våra partnerskap kan exempelvis vara: 

  • Inlicensiering
  • Utlicensiering
  • Teknologisamarbeten
  • Akademiska samarbeten
  • Förvärv

Nyckelpartners

  • Braeburn – Rättigheter till Brixadi® långtidsverkande buprenorfin i Nordamerika, godkänd för behandling av opioidberoende i USA
  • Rhythm Pharmaceuticals – Globala rättigheter till CAM4072, veckoformulering av setmelanotid baserad på FluidCrystal, för behandling av genetiskt betingade fetmasjukdomar 
  • NewBridge Pharmaceuticals – Distributionsrättigheter till Buvidal (CAM2038) i tolv länder i Mellanöstern och Nordafrika (MENA)

Därutöver tillkommer ett flertal samarbeten med olika internationella läkemedelsbolag kring FluidCrystal-teknologin samt ett större antal akademiska samarbeten kring Camurus produkter och forsknings- och utvecklingsprojekt.

Läs mer om vår utvecklingsmodell och affärsmodell

Kontakt 

För mer information, vänligen kontakta Camurus affärsutvecklingsteam på busdev@camurus.com.