Pressmeddelande

Camurus delårsrapport andra kvartalet 2021

15 juli 2021 | regulatoriska

“Resultatrikt andra kvartal med god tillväxt, nya regulatoriska framsteg och utsikt för marknadsgodkännande i USA under 2021”

Sammanfattning andra kvartalet 2021

 • Totala intäkter uppgick till 138 (81) MSEK, en ökning om 71% (72% vid CER1)
 • Produktförsäljningen var 137 (76) MSEK, en ökning om 80% (82% vid CER)
 • Försäljningsökningen var 10% (10% vid CER) jämfört med föregående kvartal
 • För perioden januari till juni blev de totala intäkterna 264 (130) MSEK, en ökning med 103%,
  varav produktförsäljning 261 (124) MSEK, en ökning med 110%
 • Kassabehållningen vid slutet av kvartalet var 422 MSEK
 • Marknadsgodkännande av ny (160mg) Buvidal® dos i Australien, EU och Storbritannien
 • Godkännande av direkt initiering av behandling med Buvidal i Australien
 • Uppdaterad ansökan om marknadsgodkännande för Brixadi™ inskickad av Braeburn till FDA
 • FDA accepterade ansökan och satte måldatum för godkännande av Brixadi i USA till 15 december 2021
 • Resultat från DEBUT-studien som visar förbättrat behandlingsresultat med Buvidal jämfört med daglig standardbehandling publicerade i JAMA Network Open
 • Resultat från UNLOC-T studien som visar goda behandlingsresultat med Buvidal inom kriminalvården publicerade i den ledande beroendetidskriften Addiction
 • Camurus utsedd till vinnare av Carnegie Sustainability Award 2021
 • Utsikterna för helåret 2021 kvarstår; totala intäkter 680 – 750 MSEK1,2,
  varav produktförsäljning 620 – 680 MSEK och rörelseresultat -120 – 0 MSEK1,2

1) Till fasta växelkurser i januari 2021.
2) Exklusive $35 miljoner i milstensbetalning vid ett marknadsgodkännande av Brixadi™ i USA.

Finansiell översikt andra kvartalet 2021

 • Totala intäkter MSEK 138 (81) 
  - varav produktförsäljning MSEK 137 (76)
 • Rörelsekostnader MSEK 179 (102)
 • Rörelseresultat MSEK -60 (-23)
 • Resultat för perioden MSEK -48 (-20)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,89 (-0,39)
 • Likvida medel MSEK 422 (222)

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
”Camurus hade ett produktivt andra kvartal med ökande intäkter, nya regulatoriska godkännanden, framsteg i utvecklingsportföljen och publicering av starka data i ledande vetenskapliga tidskrifter. Produktförsäljningen ökade med 80% jämfört med samma kvartal 2020, och 10% jämfört med föregående kvartal. Det var en något lägre ökning än väntat vilket förklaras av en fortsatt påverkan av covid-19-pandemin på våra marknader i Europa och Australien. Vi förväntar oss att återgå till planerad tillväxt under andra halvåret i takt med att restriktioner avtar och nya marknader tillkommer. I USA ser vi fram emot möjligheten att Brixadi blir tillgängligt för amerikanska patienter i slutet av året efter att FDA satt ett måldatum för marknadsgodkännande till den 15 december 2021.”

Audiocast
Finansiella analytiker, investerar­e och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på camurus.com eller via extern länk: https://financialhearings.com/event/13366

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

About Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021, klockan 07.00 (CET).

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')