Pressmeddelande

Camurus delårsrapport tredje kvartalet 2020

05 november 2020 | regulatoriska

”Vi såg en fortsatt positiv utveckling på samtliga marknader och upprepar den höjda intäktsprognosen”

Sammanfattning tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 100,3 (40,2) MSEK, en ökning om 150%
 • Produktförsäljningen var 94,3 (19,5) MSEK, en ökning om 383%
 • Ökningen av produktförsäljningen var 24% jämfört med föregående kvartal, eller 26% vid fast växelkurs i juni 2020 (CER)
 • För perioden januari till september var nettoomsättningen 230,4 (70,6) MSEK, en ökning med 226%, varav produktförsäljning 218,6 (41,8) MSEK, en ökning med 423%
 • Prognosen för nettoomsättning och produktförsäljning för helåret 2020 upprepas, medan estimatet för rörelsekostnader reducerats från 570 - 610 MSEK till 505 - 525 MSEK
 • Ansökningar om utvidgning av produktresuméerna för Buvidal® inskickade i EU och Australien
 • Brixadi™ under granskning av FDA inför ett förväntat slutligt marknadsgodkännande i USA den 1 december 2020
 • Rekrytering i fas 3-studie av CAM2029 återupptogs efter uppehåll orsakat av Covid-19
 • Fas 3-studie av CAM2029 för behandling av NET avstämd i rådgivande möte med FDA
 • Camurus genomförde en riktad emission om cirka 300 MSEK före emissionskostnader

Utsikt för 2020

 • Intäkter för helåret förväntas i intervallet 340–380 MSEK1, varav 310–340 MSEK i produktförsäljning. Rörelsekostnader förväntas i intervallet 505–525 MSEK2.
  1 exklusive milstolpesbetalningar relaterade till Brixadi™ i USA.
  2 Utan hänsyn tagen till utfallet av skiljedomsprocessen

Finansiell översikt tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättning 100,3 (40,2) MSEK
  - varav produktförsäljning 94,3 (19,5) MSEK
 • Rörelsekostnader 113,4 (113,0) MSEK
 • Rörelseresultat -23,4 (-77,4) MSEK.
 • Resultat för perioden -20,3 (-62,7) MSEK.
 • Resultat per aktie, -0,38 (-1,31) SEK före och efter utspädning.
 • Likvida medel 475,7 (192,3) MSEK.

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
”Framstegen med Buvidal® för behandling av opioidberoende fortsatte under tredje kvartalet trots utmaningar orsakade av Covid-19. Produktförsäljningen under kvartalet ökade med 383%, nettoomsättningen med 150%, medan rörelsekostnaderna var oförändrade jämfört med tredje kvartalet 2019.  Positiva resultat från flera kliniska och hälsoekonomiska studier av Buvidal presenterades i vetenskapliga publikationer, vid vetenskapliga konferenser samt i internationell media. Efter ett tillfälligt Covid-19 stopp, återupptogs patientrekryteringen i pågående fas 3-studier av CAM2029 för behandling av akromegali. Vi genomförde ett rådgivande möte med amerikanska FDA och stämde av designen på fas 3-studien av CAM2029 för behandling av neuroendokrina tumörer (NET). Dessutom slutfördes utvecklingsarbetet med autoinjektorn för CAM2029 för användning i kliniska studier, och vi erhöll regulatoriska tillstånd för start av två nya kliniska prövningar.”

Audiocast

Finansiella analytiker, investerar­e och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på camurus.com eller via extern länk: https://financialhearings.com/event/13067

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se.

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 5 november 2020, klockan 07:00.

           

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')