Pressmeddelande

Inlösen av Camurus teckningsoptionsprogram 2020/2023

25 augusti 2023

Lund — 25 augusti 2023 — Under augusti 2023 har totalt 80 325 teckningsoptioner i Camurus AB:s teckningsoptionsprogram 2020/2023 utnyttjats för motsvarande antal aktier, till en teckningskurs av 169,50 kronor per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Camurus 13 615 037,50 kronor.

Ett antal anställda och ledande befattningshavare i Camurus har deltagit med egen finansiering samt i ett kontantlöst utnyttjande, där aktier har sålts för att finansiera teckning av nya aktier och skatter relaterade till transaktionen. Transaktionen har resulterat i att det totala aktieinnehavet för de ledande befattningshavarna i Camurus ökat med 1 000 aktier, motsvarande 0,1 procent av deras totala innehav.

Teckningsperioden för teckningsoptionsprogram 2020/2023 avslutas 15 december 2023.

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel.
070 776 17 37
ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 augusti 2023 kl. 07.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')