Pressmeddelande

Camurus Boksluts­kommuniké 2023

15 februari 2024 | regulatoriska

”Ett utmärkt fjärde kvartal med hög tillväxt och betydande framsteg i utvecklingsportföljen”

Sammanfattning fjärde kvartalet och helåret

Oktober - december

 • Totala intäkter uppgick till 375 (268) MSEK, en ökning om 40% (36% vid CER1), varav produktförsäljningen var 366 (267) MSEK, en ökning om 37% (33% vid CER1)
 • Jämfört med föregående kvartal ökade produktförsäljningen med 6% (7% vid CER1)
 • Rörelseresultatet uppgick till -29 (19) MSEK, en minskning om 47 MSEK, inklusive 51 MSEK upplupna sociala avgifter relaterade till personaloptionsprogram, drivet av ökad aktiekurs under kvartalet
 • Kassabehållningen var 1 190 (566) MSEK vid slutet av kvartalet, en ökning om 624 MSEK (110%)
 • Antalet patienter i behandling med Buvidal® ökade till drygt 48 000
 • Ansökan om marknadsgodkännande (NDA) för Oclaiz™ (CAM2029) inskickad till FDA 
 • Rekryteringen slutfördes i SORENTO-studien av CAM2029 i patienter med neuroendokrina tumörer
 • Prognosen för intäkter och resultat före skatt för helåret 2023 höjdes i oktober
 • Nasdaq Stockholm meddelade att Camurus flyttas till storbolagslistan (Large Cap)

Januari - december

 • Totala intäkter uppgick till 1 717 (956) MSEK, en ökning om 80% (72% vid CER1), varav produktförsäljningen var 1 299 (935) MSEK, en ökning om 39% (34% vid CER1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 526 (72) MSEK, en förbättring om 454 MSEK (631%)

Viktiga händelser efter perioden

 • Camurus genomförde en riktad nyemission om 1 090 MSEK

Finansiell utsikt 2024

 • Totala intäkter 1 740 till 1 860 MSEK, en tillväxt med 33 % till 42 % jämfört med 2023 exklusive intäkter från engångsersättningar
 • Resultat före skatt 330 till 450 MSEK, en ökning med 131% till 215% exklusive intäkter från engångsersättningar

1. Till fasta växelkurser

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
”Camurus avslutade året med ett utmärkt fjärde kvartal med hög tillväxt och betydande framsteg i utvecklingsportföljen. I USA tog försäljningen av Brixadi™ fart efter lanseringen i september, drivet av ett stort medicinskt behov inom behandling av opioidberoende. Vi färdigställde och skickande in en NDA-ansökan om marknadsgodkännande av Oclaiz™ (CAM2029) för behandling av akromegali till FDA och slutförde patientrekryteringen i SORENTO-studien i patienter med neuroendokrina tumörer. Efter perioden genomförde Camurus en riktad nyemission om 1,1 miljard SEK med fokus på accelererad tillväxt genom förvärv och produktlanseringar.”

Audiocast
Finansiella analytiker, investerar­e och media bjuds in till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på www.camurus.com eller via extern länk: https://financialhearings.com/event/48848

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024, kl. 7.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')