Pressmeddelande

Camurus årsredovisning för 2022

30 mars 2023 | regulatoriska

Lund — 30 mars 2023Camurus AB (Nasdaq Stockholm; CAMX) meddelar idag att årsredovisningen för 2022 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.camurus.com och som bilaga till detta pressmeddelande. Den svenska versionen av årsredovisningen finns även tillgänglig på hemsidan i European Single Electronic Format (ESEF).

”2022 var ett år med betydande framgångar för Camurus då vi stärkte vår ledande position inom behandling av opioidberoende, ökade våra marknadsandelar med Buvidal® och rapporterade vinst för helåret för första gången. En uppdaterad ansökan om marknadsgodkännande för Brixadi™ lämnades in till amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA), och viktiga framsteg gjordes i våra registreringsgrundande studier av CAM2029 för behandling av akromegali, neuroendokrina tumörer (NET) och polycystisk leversjukdom (PLD).”, säger Fredrik Tiberg, vd och koncernchef för Camurus.

Årsredovisningen inkluderar även Camurus hållbarhetsrapport.  

För vidare information
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 
046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Denna information är sådan information som Camurus AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2023, kl. 10.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')