Pressmeddelande

Camurus Boksluts­kommuniké 2020

11 februari 2021 | regulatoriska

”Camurus fortsatte leverera positiva resultat under fjärde kvartalet med ökade marknadsandelar för Buvidal, expansion till nya marknader och viktiga framsteg i forskningsportföljen”

Sammanfattning fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 106 (35) MSEK, en ökning om 201% (112 MSEK och 213% vid fasta växelkurser (CER1)
 • Produktförsäljningen var 104 (30) MSEK, en ökning om 243% (110 MSEK och 256% vid CER1)
 • Produktförsäljningen ökade med 10% jämfört med föregående kvartal (vid en försäljningstillväxt för Buvidal® på marknaden om 33%)
 • Drygt 15 000 (4 000) patienter stod på Buvidal vid slutet av 2020
 • Schweiziska läkemedelsverket godkände Buvidal för behandling av opioidberoende
 • Ansökningar om marknadsgodkännande lämnades in i Saudiarabien, Kuwait och Förenade Arabemiraten
 • Prioriterad granskningsstatus erhölls för ansökan om marknadsgodkännande i Saudiarabien
 • Braeburn fick ”Complete Response Letter” (CRL) av FDA för Brixadi™ i USA
 • Domslut meddelad i skiljedomsprocess med Braeburn
 • Första patienten doserad i fas 2-studie av CAM2043 i Raynauds fenomen
 • Första patienten doserad i farmakokinetisk studie av CAM2029 med autoinjektor

Helåret 2020

 • Nettoomsättningen var 336 (106) MSEK, en ökning om 218% (351 MSEK och 227% vid CER1)
 • Produktförsäljningen var 323 (72) MSEK, en ökning om 347% (337 MSEK och 362% vid CER1)
 • Rörelseresultatet var -205 (-360) MSEK; en förbättring om 43%.

Utsikt 2021

 • Totala intäkter2: 680 – 750 MSEK
  varav produktförsäljning: 620 – 680 MSEK
 • Rörelseresultat2: -120 – 0 MSEK

1 Till fasta växelkurser i december 2019

2 Exklusive potentiell milstolpesbetalning om 35 MUSD vid godkännande av Brixadi i USA

VDs kommentar
Camurus fortsatte leverera positivt verksamhetsresultat under fjärde kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 201%, och produktförsäljningen med 243% jämfört med Q4 2019. Expansionen för Buvidal till nya marknader fortsatte med pris- och ersättningsgodkännande i Spanien, regulatoriskt godkännande i Schweiz, ansökningar om regulatoriska godkännanden i Kuwait, UAE, och Saudiarabien. Godkännandet av Brixadi i USA fördröjdes i samband med att Braeburn erhöll ett CRL från FDA i december. Fas 3-programmen för CAM2029 i akromegali och neuroendokrina tumörer avancerade enligt plan, och vi påbörjade behandling av patienter i nya kliniska studier av CAM2029 och CAM2043.

Fredrik Tiberg
Vd och koncernchef

För vidare information:
Fredrik Tiberg
vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com   

Fredrik Joabsson
Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 11 februari 2021, klockan 07.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')