Pressmeddelande

Camurus Boksluts­kommuniké 2021

16 februari 2022 | regulatoriska

“Starkt fjärde kvartal med rekordförsäljning, ny regulatorisk ansökan, och nya framsteg i vår forskningsportfölj och partnerskap”   


Sammanfattning fjärde kvartalet och helåret

Oktober – december

 • Totala intäkter uppgick till 183 (106) MSEK, en ökning om 73% (70% vid CER1), varav produktförsäljningen var 181 (104) MSEK, en ökning om 74% (71% vid CER)
 • Jämfört med föregående kvartal ökade produktförsäljningen med 19% (18% vid CER)
 • Rörelseresultat var -18 (-82) MSEK, en förbättring med 78%
 • Kassabehållningen vid slutet av kvartalet var 412 (462) MSEK
 • Europeiska läkemedelsmyndigheten accepterade och initierade granskning av an ny regulatorisk ansökan om att utöka indikationen för Buvidal® till att omfatta kronisk smärta
 • Camurus licenstagare Braeburn erhöll nytt CRL från FDA för Brixadi™ i USA
 • Buvidal godkändes i Israel för behandling av opioidberoende
 • Dosering påbörjad i fas 3-studie av CAM2029 i patienter med neuroendokrina tumörer
 • Positiva resultat från bryggande fas 1-studie av CAM2029 med injektionspenna och förfylld spruta

Januari – december

 • Totala intäkter uppgick till 601 (336) MSEK, en ökning om 79% (78% vid CER), varav produktförsäljning 594 (323) MSEK, motsvarande en tillväxt om 84% (84% vid CER)
 • Rörelseresultatet blev -111 (-205) MSEK, en förbättring med 46%, i linje med kommunicerad prognos

Händelser efter perioden

 • Dosering påbörjad i licenspartnern Rhythm fas 3-studie som utvärderar setmelanotid veckodepå i patienter med sällsynta genetiska fetmasjukdomar
 • Jon Garay Alonso påbörjade sin tjänst som Chief Financial Officer den 1 februari 2022
   

Finansiell utsikt 20222

 • Totala intäkter 900 till 950 MSEK, +50-58%
 • Produktförsäljning 875 till 925 MSEK, +47-56%
 • Rörelseresultat -60 till +10 MSEK, +46-109%

1) Till fasta växelkurser i januari 2021.
2) Prognosen exkluderar milstolpesbetalningar relaterade till godkännande av Brixadi™ i USA, samt baseras på valutakurser i januari 2022.

 

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
”Camurus hade ett framgångsrikt fjärde kvartal med rekordförsäljning om 181 miljoner SEK och en ökad tillväxt om 19 procent jämfört med föregående kvartal. Vi lämnade in en regulatorisk ansökan till EMA om utökat godkännande för Buvidal® till att omfatta behandling av kronisk smärta, påbörjade dosering av CAM2029 i en fas 3-studie i patienter med neuroendokrina tumörer (NET), samt fortsatte avancera två fas 3-studier i akromegali. Ett i övrigt positivt år avslutades med att vår amerikanska licenspartner Braeburn i december erhöll ett nytt Complete Response Letter (CRL) från den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) för Brixadi™.”
 

Audiocast
Finansiella analytiker, investerar­e och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00. Telefonkonferensen kan följas via länk: https://financialhearings.com/event/43528   

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 16 februari 2022, klockan 07.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')