Pressmeddelande

Camurus delårsrapport andra kvartalet 2022

15 juli 2022 | regulatoriska

“Camurus blev för första gången och tidigare än planerat vinstgivande under andra kvartalet”

Sammanfattning andra kvartalet

April - juni

 • Totala intäkter uppgick till 227 (138) MSEK, en ökning om 64% (55% vid CER1),
  varav produktförsäljningen var 225 (137) MSEK, en ökning om 65% (56% vid CER)
 • Rörelseresultatet uppgick till 7 (-60) MSEK, en förbättring om 67 MSEK
 • Kassabehållningen var vid slutet av kvartalet 428 (422) MSEK
 • Antalet patienter som behandlas med Buvidal® vid kvartalets slut uppskattas till omkring 30 000
 • Buvidal 160mg lanserades i Australien efter nya pris- och ersättningsgodkännanden
 • En fas 2b-studie av CAM2029 i patienter med polycystisk leversjukdom påbörjades
 • Övergripande resultat från explorativ fas 2-studie av CAM2043 indikerade effekt i patienter med Raynauds fenomen

Januari - juni

 • Totala intäkter uppgick till 447 (264) MSEK, en ökning om 69% (61% vid CER1),
  varav produktförsäljningen var 427 (261) MSEK, en ökning om 64% (56% vid CER)
 • Rörelseresultatet uppgick till 12 (-86) MSEK, en förbättring om 98 MSEK
 • Utsikten för helåret 2022 avseende rörelseresultatet höjdes till -20 till 40 MSEK från tidigare -60 till 10 MSEK2

Händelser efter kvartalets slut

 • episil® för behandling av smärta i munhålan av oral mukosit förvärvades av Solasia Pharma K.K i Japan

1) Till fasta växelkurser i januari 2022.
2) Exkluderar milstolpesbetalningar relaterade till godkännande av Brixadi™ i USA.

Finansiell översikt andra kvartalet 2022

 • Totala intäkter MSEK 227 (138)
   - varav produktförsäljning MSEK 225 (137)
 • Rörelsekostnader MSEK 196 (179)
 • Rörelseresultat MSEK 7 (-60)
 • Resultat för perioden MSEK 8 (-48)
 • Resultat per aktie efter utspädning, SEK 0,14 (-0,89)
 • Likvida medel MSEK 428 (422)

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
”Efter en stark inledning på året fortsatte den positiva utvecklingen under andra kvartalet med förbättrat finansiellt resultat, ökande patientantal, och framsteg i pågående registreringsprocesser och fas 3-program inom kronisk smärta samt sällsynta sjukdomar. Försäljningstillväxten för Buvidal ledde till ett historiskt första kvartal med positivt nettoresultat, vilket resulterat i stärkt kassa och en höjning av resultatprognosen för helåret. Efter ett starkt första halvår är vi väl positionerade för att uppfylla våra finansiella och operationella mål för 2022 och genomföra vår långsiktiga strategi.”

Audiocast
Finansiella analytiker, investerar­e och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på www.camurus.com eller via extern länk (PIN 6658524#): https://financialhearings.com/event/43530

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 15 juli 2022, klockan 07.00 (CET).

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')