Pressmeddelande

Camurus delårsrapport andra kvartalet 2023

18 juli 2023 | regulatoriska

”Exceptionellt andra kvartal med hög tillväxt, rekordresultat, FDA-godkännande och positiva fas 3-resultat”

Sammanfattning andra kvartalet 2023

April - juni

 • Totala intäkter uppgick till 674 (227) MSEK, en ökning om 197% (185% vid CER1), varav produktförsäljningen var 305 (225) MSEK, en ökning om 36% (32% vid CER1)
 • Jämfört med föregående kvartal ökade produktförsäljningen med 8%
 • Rörelseresultatet uppgick till 376 (7) MSEK, en förbättring om 369 MSEK
 • Kassabehållningen var vid slutet av kvartalet 654 (428) MSEK, en ökning om 226 MSEK (53%)
 • Antalet patienter i behandling med Buvidal® ökade med 3 000 till 42 000 vid slutet av kvartalet
 • FDA-godkännande av Brixadi™ vecko- och månadsdepå för behandling av opioidberoende i USA resulterade i en milstolpesersättning om 35 MUSD, vilken redovisades under kvartalet
 • Positiva fas 3-resultat för oktreotid subkutan månadsdepå (CAM2029) från ACRINNOVA 1 i patienter med akromegali
 • Patientrekrytering avslutad i Rhythms fas 3-studie av setmelanotid veckodepå för behandling av genetiska fetmasjukdomar, inklusive Bardet Biedls syndrom
 • Camurus Inc. operativt i USA
 • Alberto M. Pedroncelli, MD, PhD, tillträdde som ny medicinsk chef och medlem av Camurus ledningsgrupp

Januari - juni

 • Totala intäkter uppgick till 958 (447) MSEK, en ökning om 114% (105% vid CER1), varav produktförsäljningen var 587 (427) MSEK, en ökning om 37% (33% vid CER1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 450 (12) MSEK, en förbättring om 438 MSEK
 • Camurus upprepar utsikterna för helåret 2023 med förväntade totala intäkter och resultat före skatt i mitten eller övre delen av nuvarande intervall2

Viktiga händelser efter perioden

 • Positiva fas 3-data från långtidsstudie av CAM2029 i patienter med akromegali, ACROINNOVA 2

Finansiell översikt andra kvartalet 2023

 • Totala intäkter 674 (227) MSEK
   - varav produktförsäljning 305 (225) MSEK
 • Rörelsekostnader 270 (196) MSEK
 • Rörelseresultat 376 (7) MSEK
 • Resultat för perioden 301 (8) MSEK
 • Resultat per aktie, efter utspädning, 5,24 (0,14) SEK
 • Likvida medel 654 (428) MSEK

1) Till fasta växelkurser
2)
Prognosen inkluderar milstolpesersättning efter NDA-godkännande i USA om 35 MUSD

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
Camurus hade stora framgångar under andra kvartalet med positiva fas 3-resultat för CAM2029 för behandling av akromegali och ett FDA-godkännande av Brixadi för behandling av opioidberoende i USA som viktiga höjdpunkter. Därutöver fortsatte vi att stärka vår ledande position inom behandling av opioidberoende i Europa, MENA och Australien, med stark tillväxt och rekordförsäljning av Buvidal i kvartalet. Baserat på våra framgångar med Buvidal ser vi en stor potential för Brixadi på den amerikanska marknaden där idag närmare två miljoner patienter får medicinsk behandling på årsbasis. Brixadi kommer att lanseras i USA av vår licenspartner Braeburn med start i september 2023.”

Audiocast
Finansiella analytiker, investerar­e och media bjuds in till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på www.camurus.com eller via extern länk: https://financialhearings.com/event/46215

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 18 juli 2023, klockan 07.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')