Pressmeddelande

Camurus delårsrapport januari-mars 2023

10 maj 2023 | regulatoriska

”Ett starkt kvartal med organisk tillväxt och lönsamhet”

Sammanfattning första kvartalet 2023

Januari - mars

 • Totala intäkter uppgick till 284 (220) MSEK, en ökning om 29% (24% vid CER1), varav produktförsäljningen var 282 (202) MSEK, en ökning om 40% (35% vid CER1)
 • Jämfört med föregående kvartal ökade intäkterna och produktförsäljningen med 6%
 • Rörelseresultatet uppgick till 75 (5) MSEK, en förbättring om 69 MSEK
 • Kassabehållningen var vid slutet av kvartalet 586 (400) MSEK, en ökning om 186 MSEK (47%)
 • Antalet patienter i behandling med Buvidal® ökade netto med 3 000 till 39 000 vid slutet av kvartalet
 • Marknadsgodkännande för Buvidal i Förenade Arabemiraten
 • Pris- och ersättningsgodkännande för Buvidal i Grekland och Förenade Arabemiraten
 • Variationsansökan för CAM2038 för behandling av kronisk smärta drogs tillbaka av Camurus
 • Sista behandlingsdosen administrerades i fas 3-studien av CAM2029 i akromegali, ACROINNOVA 1
 • Patientrekryteringen i fas 3-studien SORENTO av CAM2029 i GEP-NET nådde 50%
 • Camurus licenspartner Rhythm slutförde patientrekryteringen i en fas 3-studie av setmelanotid veckodepå för behandling av genetiska fetmasjukdomar
 • Utsikterna för helåret 2023 upprepas; totala intäkter 1 530-1 650 MSEK och resultat före skatt 425-525 MSEK2

Händelse efter perioden

 • Alberto M. Pedroncelli utsågs till medicinsk chef och medlem av Camurus ledningsgrupp

Finansiell översikt första kvartalet 2023

 • Totala intäkter 284 (220) MSEK
   - varav produktförsäljning 282 (202) MSEK
 • Rörelsekostnader 184 (189) MSEK
 • Rörelseresultat 74 (5) MSEK
 • Resultat för perioden 59 (-1) MSEK
 • Resultat per aktie, efter utspädning, 1,02 (-0,01) SEK
 • Likvida medel 586 (400) MSEK

1) Till fasta växelkurser
2) Prognosen inkluderar milstolpesersättning efter NDA-godkännande i USA på 35 miljoner USD

 

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
”Camurus hade en stark inledning på året med hög försäljningstillväxt, kraftigt ökat resultat och fortsatta framsteg i våra registreringsgrundande kliniska program. Försäljningen av Buvidal för behandling av opioidberoende ökade med 40 procent jämfört med föregående år, parallellt med att nya marknads- och prisgodkännanden tillkom. I vår registreringsgrundande fas 3-studie av CAM2029 administrerades de sista doserna i patienter med akromegali. Övergripande resultat väntas i slutet av juni.”

Audiocast
Finansiella analytiker, investerar­e och media bjuds in till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på www.camurus.com eller via extern länk: https://financialhearings.com/event/46214

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 10 maj 2023, klockan 07.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')