Pressmeddelande

Camurus delårsrapport januari-mars 2024

08 maj 2024 | regulatoriska

”Ökad lönsamhet och stark verksamhetsutveckling”

Sammanfattning första kvartalet 2024

Januari - mars

 • Totala intäkter uppgick till 390 (284) MSEK, en ökning om 37% (38% vid CER1)
 • Produktförsäljningen av Buvidal® var 364 (282) MSEK, en ökning om 29% (30% vid CER1), och 0% (3% vid CER1) jämfört med föregående kvartal
 • Royaltyintäkter för Brixadi® ökade från 8 till 26 MSEK, en ökning om 212% (193% vid CER1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 79 (74) MSEK, en ökning om 7%
 • Resultatet före skatt var 97 (77) MSEK, en ökning om 26%
 • Genomförande av en riktad nyemission med tillförd nettolikvid om 1 026 MSEK
 • Kassabehållningen vid slutet av kvartalet var 2 274 (586) MSEK
 • Den finansiella utsikten för helåret 2024 upprepas
 • Ansökan om marknadsgodkännande (NDA) för Oclaiz™ (CAM2029) för behandling av akromegali accepterades av FDA med måldatum för godkännandebeslut (PDUFA) den 21 oktober 2024
 • Rekrytering slutfördes i POSITANO-studien av CAM2029 i patienter med polycystisk leversjukdom
 • Camurus etablerade USA-kontor i Carnegie Center, Princeton, NJ, USA
 • Camurus flyttades till Nasdaq Stockholm storbolagslista (Large Cap)

Viktiga händelser efter perioden

 • Ansökan om marknadsgodkännande (MAA) för CAM2029 för behandling av akromegali inlämnad till europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA)

Finansiell översikt första kvartalet 2024

 • Totala intäkter 390 (284) MSEK
   - varav produktförsäljning 364 (282) MSEK
 • Rörelsekostnader -289 (-184) MSEK
 • Rörelseresultat 79 (74) MSEK
 • Resultat före skatt 97 (77) MSEK
 • Resultat för perioden 78 (59) MSEK
 • Resultat per aktie, efter utspädning 1,32 (1,02) SEK
 • Likvida medel 2 274 (586) MSEK

1. Till fasta växelkurser

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
”Camurus hade ett bra första kvartal med ökade intäkter, förbättrat resultat och framsteg i utvecklingsportföljen. Försäljningen av Brixadi® i USA gick starkt framåt och royaltyintäkterna från Braeburn trefaldigades jämfört med föregående kvartal. En ansökan om marknadsgodkännande (NDA) för Oclaiz™ (CAM2029) för akromegali accepterades för granskning av FDA med måldatum för godkännandebeslut den 21 oktober i år. Vidare slutfördes rekryteringen i POSITANO-studien av CAM2029 för behandling av polycystisk leversjukdom. I den tidiga projektportföljen erhölls lovande resultat för en ny månadsdepå av semaglutid på väg in i klinisk utveckling.”

Audiocast
Finansiella analytiker, investerar­e och media bjuds in till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på www.camurus.com eller via extern länk: https://financialhearings.com/event/48849

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av beroende, smärta, cancer och endokrina sjukdomar. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 8 maj 2024, klockan 07.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')