Pressmeddelande

Camurus delårsrapport tredje kvartalet 2022

10 november 2022 | regulatoriska

“Tredje kvartalet var finansiellt Camurus bästa hittills”

Sammanfattning tredje kvartalet

Juli - september

 • Totala intäkter uppgick till 241 (154) MSEK, en ökning om 57% (45% vid CER1), 
  varav produktförsäljningen var 241 (152) MSEK, en ökning om 58% (47% vid CER)
 • Rörelseresultatet uppgick till 41 (-6) MSEK, en förbättring om 48 MSEK
 • Kassabehållningen var vid slutet av kvartalet 520 (426) MSEK, en ökning om 93 MSEK
 • Antalet patienter som behandlas med Buvidal® vid kvartalets slut uppgick till drygt 32 000
 • Totala försäljningen av Buvidal passerade 1 miljon enheter
 • Buvidal godkändes i Egypten och Saudiarabien som första behandling för opioidberoende
 • Första dosering av CAM2029 i fas 2b-studie i patienter med polycystisk leversjukdom
 • Camurus höll Kapitalmarknads- och FoU-dag och presenterade femårsvision för tillväxt och innovation

Januari - september

 • Totala intäkter uppgick till 688 (418) MSEK, en ökning om 65% (55% vid CER1), 
  varav produktförsäljningen var 668 (413) MSEK, en ökning om 62% (53% vid CER)
 • Rörelseresultatet uppgick till 53 (-92) MSEK, en förbättring om 146 MSEK

Händelser efter kvartalets slut

 • Patientrekrytering slutförd i randomiserad fas 3-effektstudie av CAM2029 i akromegali

Utsikt för helåret 2022

 • Prognosen för rörelseresultat höjd från -20 till 40 MSEK till 40 till 70 MSEK2

1) Till fasta växelkurser i januari 2022
2) Exkluderar milstolpesbetalningar relaterade till godkännande av Brixadi™ i USA

Finansiell översikt tredje kvartalet 2022

 • Totala intäkter 241 (154) MSEK 
  - varav produktförsäljning 241 (152) MSEK
 • Rörelsekostnader 184 (139) MSEK
 • Rörelseresultat 41 (-6) MSEK
 • Resultat för perioden 35 (-6) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning, 0,61 (-0,11) SEK
 • Likvida medel 520 (426) MSEK

Fredrik Tiberg, vd och koncernchef:
”Under tredje kvartalet 2022 fortsatte vi på vägen mot varaktig lönsamhet genom växande produktförsäljning och ett ökat positivt rörelseresultat, vilket ytterligare stärkt vår finansiella position. Vi fortsatte vår expansion genom nya regulatoriska och prisgodkännanden av Buvidal® och avancerade våra registrerings- och fas 3-program inom kronisk smärta och sällsynta sjukdomar. Programmen presenterades vid vår Kapitalmarknads- och FoU-dag i september tillsammans med vår femårsvision för tillväxt och innovation.”

Audiocast
Finansiella analytiker, investerar­e och media inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten idag kl. 14.00 (CET). Telefonkonferensen kan även följas via länk på www.camurus.com eller via extern länk: https://financialhearings.com/event/43985

För vidare information:
Fredrik Tiberg, vd och koncernchef
Tel. 046 286 46 92

fredrik.tiberg@camurus.com

Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer
Tel. 070 776 17 37

ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.com.

Denna information är sådan som Camurus AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 10 november 2022, klockan 07.00 (CET).

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')