Pressmeddelande

Ändring av antalet aktier och röster i Camurus

30 december 2015

Lund — 30 december 2015 — Camurus AB (publ) (NASDAQ STO:CAMX) meddelade idag att det totala antalet aktier i bolaget per den 30 december 2015 uppgår till 37 281 486 aktier, motsvarande lika många röster. Ökningen av antalet aktier och röster är föranledd av de tre nyemissioner av totalt 12 072 926 aktier som genomfördes i samband med noteringen av bolagets aktie på Nasdaq Stockholm den 3 december 2015.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information
Rein Piir, VP Investor Relations
Tel.  070 853 72 92
ir@camurus.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Camurus AB enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2015 kl. 07.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')