Pressmeddelande

Camurus utser Chief Commercial Officer

14 december 2015 | regulatoriska

Lund, Sverige – 14 december 2015 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att man utsett Richard Jameson till bolagets Chief Commercial Officer och medlem av bolagets ledningsgrupp, därigenom avslutas den rekryteringsprocess beskriven i prospektet vid börsnoteringen av Camurus. Richard tillträder sin nya befattning under 2016 vid en tidpunkt som bekräftas senare. Richard Jameson har bred erfarenhet från ledande befattningar inom marknadsföring och försäljning av specialistläkemedel inom flera läkemedelsbolag som Schering Plough, Ferring och Indivior, där han de tre senaste åren har varit verksam som Area Director EMEA med ansvar för marknadsföring och försäljning i Europa, Mellanöstern och Afrika och fokus på marknaden för opiatberoende.

– Det är mycket glädjande att välkomna Richard Jameson som Camurus blivande Chief Commercial Officer, säger Fredrik Tiberg, vd och forskningschef. Richard kommer att tillföra viktig kommersiell erfarenhet i ett läge då vi breddar vår affärsverksamhet och inleder byggandet av en egen europeisk marknadsorganisation.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktie är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

För vidare information:
Fredrik Tiberg, CEO and Head of Research
Tel. +46 (0)46 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com 

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel. +46 (0)70 853 72 92
ir@camurus.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Camurus AB enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 december 2015 kl. 08.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')