Pressmeddelande

Solasia och Camurus ingår ett exklusivt licensavtal avseende försäljning och distribution av episil® munhålevätska i Japan och Kina

30 mars 2015

Lund, Sverige, och Tokyo, Japan — 30 mars 2015 — Camurus AB (“Camurus”) and Solasia Pharma K.K. (“Solasia”) meddelar idag gemensamt att man slutit avtal avseende försäljning och distribution av episil® munhålevätska, en unik och effektiv behandling av smärta vid oral mukosit, som är en försvårande biverkning av flera cancerbehandlingar, samt vid andra sår i munhålan.

Avtalet ger Solasia ensamrätt till försäljning av episil® i Japan och Kina, där man har en etablerad verksamhet och bygger upp en medicinsk verksamhet fokuserad på cancerbehandling och understödjande cancerterapier. Solasia planerar att lansera episil® först i Kina och därefter i Japan.

– Vi är glada över detta samarbete med Camurus och för möjligheterna att marknadsföra och sälja episil® i Japan och Kina, säger Yoshihiro Arai, vd för Solasia. Vi är inriktade på innovativa cancerbehandlingar och episil® kommer utgöra en viktig del av vår produktportfölj inom onkologi eftersom episil® uppfyller ett behov av smärtlindring inom cancerbehandling och kommer bidra till att öka livskvaliteten för cancerpatienter i Japan och Kina.

– Genom avtalet med Solasia utökas vårt nätverk av distributörer av episil® munhålevätska med två nyckelmarknader i Asien, säger Fredrik Tiberg, vd för Camurus. Vårt samarbete kommer att ge patienter som lider av oral mukosit och andra smärtsamma åkommor i munnen tillgång till en unik, säker och effektiv behandling. Vi har genom Solasia fått en dedikerad partner som fokuserar på att tillhandahålla nya och innovativa behandlingsalternativ för cancerpatienter i Japan och Kina.

Solasia kommer att betala en initial ersättning samt ytterligare ersättningar vid överenskomna milstolpar i utvecklingsarbetet, och Camurus kommer att stödja Solasia i arbetet med att kommersialisera produkten på de japanska och kinesiska marknaderna.

Om oral mukosit
Oral mukosit är en allvarlig biverkning vid behandling av cancer (cytostatika och strålning) och innebär smärtsamma sår i munslemhinnan. Oral mukosit drabbar nästan alla patienter med huvud- och halscancer som behandlas med strålning [1], 30-75 % av patienterna som behandlas med cytostatika [2,3] och de flesta patienter som genomgår benmärgstransplantation.[4]

Oral mukosit orsakas av skador på DNA i munnens epitelceller, vilket leder till minskad förmåga till delning hos cellerna. Oral mukosit kan hindra patienter från att äta, svälja och tala, vilket i sin tur kan begränsa möjligheterna för dosering och frekvens av cancerbehandling. Vid oral mukosit krävs ofta sjukhusvård med behandling i form av re-hydrering, smärtlindring med opiater och intravenös näringstillförsel.

Om episil® munhålevätska
episil® munhålevätska är en unik och innovativ produkt för lokal behandling av smärta i samband med oral mukosit. episil®, som baseras på den prisbelönta teknologin FluidCrystal®*, är en vätska som när den doseras i munnen bildar en tunn bioadhesiv film som skyddar det känsliga och skadade epitelet i munhålan.

Kliniska studier har visat att episil® munhålevätska effektivt lindrar smärtor i munhålan inom 5 minuter och i upp till 8 timmar. episil® munhålevätska är den enda produkt för oral mukosit som är förpackad i en bekväm och lättanvänd pump i fickformat som är färdig att använda, och som hjälper patienterna att kunna genomgå cancerbehandling med bibehållen livskvalitet. episil® lanserades först i Europa och finns i dag tillgängligt för patienter i många länder, inklusive USA och Kanada, där episil® lanserades av ledande läkemedelsbolag. episil® munhålevätska är CE-märkt som en Klass I medicinteknisk produkt i Europa och registrerad som en 510k medicinteknisk produkt i USA.

Om Solasia
Solasia bildades i november 2006 i Japan av MPM Capital och Itochu Corporation för att tillgodose medicinska behov i Asien genom nya och viktiga cancerbehandlingar och understödjande cancerterapier utvecklade i väst. Målet är att påskynda patienternas tillgång till unika cancerbehandlingar genom en fokuserad utveckling och kommersialisering i Japan, Kina och andra asiatiska länder.

Om Camurus
Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar och kommersialiserar nya och innovativa produkter för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Camurus forskningsportfölj innehåller flera produkter för behandling av smärta, opiatberoende och cancer. Camurus är en del av GS Development Group. För mer information, se www.camurus.com.

Mediakontakter:

Fredrik Tiberg, vd Camurus
Tel: 046 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com  

www.camurus.com

Koji Shinozaki, vd Solasia
Tel: +81 (0)3 6721 8330
kshinozaki@solasia.co.jp

* FluidCrystal® belönades med utmärkelsen “Best innovation in formulation” vid CPhI-konferensen i Paris, 2013, bestående av 4 500 företag, inklusive de ledande läkemedelsföretagen i världen.

Referenser:

  1. Sonis ST, Elting LS, Keefe D, et al. Perspectives on cancer therapy-induced mucosal injury: pathogenesis, measurement, epidemiology, and consequences for patients. Cancer. 2004;100(9 Suppl):1995-2025.
  2. Fulton JS, Middleton GJ, McPhail JT. Management of oral complications. Semin Oncol Nurs. 2002;18(1):28-35.
  3. Dodd MJ, Miaskowski C, Dibble SL, et al. Factors influencing OM in patients receiving chemotherapy. Cancer Pract. 2000;8(6):291-297.
  4. Sonis S. OM. London: Springer Healthcare Ltd; 2011.
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')