Pressmeddelande

Camurus AB anordnar kapitalmarknadsdag 14 december 2016

01 november 2016

Lund, Sverige — Camurus AB (Nasdaq Stockholm; CAMX) meddelar idag att de kommer att hålla en kapitalmarknadsdag den 14 december 2016 i Stockholm.

Presentationer ges av vd och koncernchef Fredrik Tiberg och delar av Camurus ledningsgrupp samt av Behshad Sheldon, vd Braeburn Pharmaceuticals.

Tid:                     Onsdagen den 14 december, klockan 13.30 – 17.00
Plats:                  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm
Inbjudna:           Institutionella investerar­e, analytiker och media

Anmälan för investerar­e, analytiker och journalister
Anmälan senast den 9 december via e-post till: CMD@camurus.com

Ett detaljerat program kommer att presenteras i mitten av november och finns tillgängligt på bolagets hemsida. 
www.camurus.com

För mer information vänligen kontakta:                                                         
ir@camurus.com

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”. För mer information, se www.camurus.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2016 kl. 07.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')