Pressmeddelande

Camurus och Rhythm annonserar licensavtal för långtidsverkande FluidCrystal setmelanotide

05 januari 2016 | regulatoriska

Lund, Sverige och Boston, USA — 5 januari 2016 — Camurus och Rhythm meddelar idag att företagen ingått ett licensavtal avseende användningen av Camurus FluidCrystal® injektionsdepå för setmelanotid (RM-493), Rhythms nya melanocortin-4 receptor-agonist (MC4R) för behandling av genetisk fetma. Genom avtalet får Rhythm globala rättigheter utveckla, tillverka och kommersialisera en subkutan formulering av setmelanotid för dosering en gång i veckan. Rhythm planerar att starta kliniska fas 1-studier av produkten så snart GMP-tillverkning avslutats.

– Tillsammans med Camurus har vi utvecklat en ny formulering av setmelanotid. Formuleringen har en imponerande frisättningsprofil och vi tror att den kommer att medföra stora fördelar för patienterna, bland annat mindre frekvent dosering och bättre behandlingsföljsamhet, säger Bart Henderson, vd, Rhythm.

– Licensavtalet är resultatet av framgångsrik formuleringsutveckling och preklinisk utvärdering av Rhythms lovande läkemedelskandidat med Camurus FluidCrystal injektionsdepå. Den aktiva substansen setmelanotid representerar ett nytt koncept för behandling av patienter som lider av sällsynta former av svår ärftlig fetmasjukdom, säger Fredrik Tiberg, vd och forskningschef, Camurus.

Rhythms licensavtal med Camurus gäller specifikt substansen setmelanotid formulerad med FluidCrystal-teknologin. Enligt avtalet ansvarar Rhythm för tillverkning, utveckling och kommersialisering av produkten, FluidCrystal setmelanotid. Camurus har enligt avtalet rätt till en initial kontantersättning och framtida utvecklings- och kommersiella milstolpes-betalningar om totalt cirka 65 miljoner US dollar, varav majoriteten är försäljningsrelaterade. Utöver dessa ersättningar har Camurus också rätt till löpande royaltys på framtida produktförsäljning, i stigande nivåer, från medel till medelhöga ensiffriga procent, beroende på försäljningsvolym.

Om setmelanotide
Setmelanotid är en unik och potent MC4R-agonist som utvecklas för behandling av fetma orsakad av genetiska störningar i MC4-signalvägen, vilken reglerar energiförbrukning, homeostas och aptit. MC4-signalvägens betydelse för viktreglering är påvisad genom upptäckten att singulära genetiska defekter längs signalvägen orsakar svår, tidig fetmautveckling. Setmelanotid studeras för närvarande i en fas 2-studie för behandling av patienter med Prader-Willis syndrom, en ovanlig genetisk sjukdom som tros vara kopplad till defekter i MC4-signalvägen. Det pågår också en fas-2 studie med setmelanotide för behandling av patienter med övervikt orsakad av brist på pro-opiomelanocortin, ytterligare en livshotande genetisk sjukdom med koppling till MC4-signalvägen.

Om FluidCrystal injektionsdepå
Camurus FluidCrystal-injektionsdepå möjliggör kontrollerad frisättning av aktiva läkemedelsubstanser över längre tid, från dagar till månader med en enda dosering. Teknologin utnyttjar en patenterad lipidbaserad lösning som är enkel att tillverka, hantera och injicera, till skillnad från traditionella depåteknologier som t.ex. polymera mikropartiklar. Först efter injektion omvandlas vätskan till en flytande kristallin matris som snabbt och effektivt kapslar in och skyddar den aktiva substansen för att sedan långsamt frisätta den i takt med att depån successivt bryts ner i kroppen. FluidCrystal-baserade produkter är färdiga att användas och behöver inte blandas eller beredas innan dosering. Sammantaget erbjuder teknologin ett unikt, patientvänligt och kostnadseffektivt alternativ för administration av aktiva substanser med begränsat peroralt upptag eller kort halveringstid, som peptid- och proteinläkemedel. FluidCrystal är ett registrerat varumärke som tillhör Camurus AB.

Om Rhythm
Rhythm är ett amerikanskt biotechbaserat läkemedelsbolag fokuserat på utveckling av peptidbaserade behandlingar av sällsynta och allvarliga genetiska metabola sjukdomar. Rhythms ledande läkemedelskandidat är setmelanotid, en first-in-class melanocortin 4-receptor (MC4R) agonist för behandling av fetma, orsakad av ovanliga genetiska defekter. Företaget är baserat i Boston, USA.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktie är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.   

För vidare information:

Camurus
Fredrik Tiberg, vd och forskningschef Camurus
Tel: 046 286 46 92
ir@camurus.com  

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel. +46 (0)70 853 72 92
ir@camurus.com

Rhythm Pharmaceuticals
Bart Henderson, President
Tel. +1-857-264-4281
bhenderson@rhythmtx.com

Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs av Camurus AB enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 januari 2016 kl. 08.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')