Pressmeddelande

Camurus presenterar uppdatering av bolagets kliniska utvecklingsprogram på Jefferies 2016 Healthcare Conference

11 november 2016

Lund — 11 november 2016 — Camurus AB (Nasdaq Stockholm; CAMX) meddelar idag att bolaget kommer att ge en presentation vid Jefferies 2016 London Healthcare Conference den 16 november klockan 17.20 lokal tid (GMT).

Vd och koncernchef Fredrik Tiberg kommer att ge en uppdatering av bolagets utvecklingsportfölj, inklusive det pågående Fas 3-programmet för CAM2038, vecko- och månadsdepåer av buprenorfin, som utvecklas för behandling av opiatberoende samt kronisk smärta. En uppdatering kring bolagets strategiska satsningar kommer också att ges, inklusive etableringen av en europeisk kommersiell organisation inför den förväntade lanseringen av CAM2038 under 2018.

Camurus har framgångsrikt utvecklat sin produktportfölj inom flera terapeutiska områden, med kliniska program inom bland annat beroende, smärta, endokrina sjukdomar och cancer. Nyligen påbörjade bolaget klinisk utveckling av ytterligare tre nya läkemedelskandidater mot smärta och illamående. Camurus kliniska portfölj omfattar för närvartande tio kliniska program utvecklade i egen regi eller i partnerskap med läkemedels- och bioteknikbolag som Novartis, Braeburn Pharmaceuticals och Rhythm. Resultat från en registreringsgrundande Fas 3 effektstudie av CAM2038 för behandling av opiatberoende förväntas under fjärde kvartalet 2016. En översikt av den kliniska utvecklingsportföljen finns tillgänglig på www.camurus.se.

Presentationen kommer att kunna följas som webcast via Camurus hemsida www.camurus.se.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, Vd och koncernchef
Tel.  +46 46 286 46 92
fredrik.tiberg@camurus.com  

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel.  +46 70 853 72 92
ir@camurus.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2016 kl. 08:00 CET.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')