Pressmeddelande

Distributionsavtal tecknat med R-PHARM US för episil®

21 april 2016

Lund — 21 april 2016 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) annonserar idag att R-PHARM US (Princeton, NJ) har beviljats exklusiva licens och distributionsrättigheter för episil® munhålevätska i USA.

episil® munhålevätska är en unik och effektiv behandling för smärta orsakad av oral mukosit, en begränsande biverkning till cancerbehandling, och andra sår i munnen. De finansiella villkoren under avtalet har inte offentliggjorts.

Om oral mukosit
Oral mukosit är en vanlig biverkning vid behandling av cancer (cytostatika och strålning) och innebär smärtsamma sår och inflammation i munslemhinnan. Oral mukosit drabbar nästan alla patienter med huvud- och halscancer som behandlas med strålning, 30-75 % av patienterna som behandlas med cytostatika och de flesta patienter som genomgår benmärgstransplantation. Oral mukosit orsakas av skador på DNA i munnens epitelceller, vilket leder till minskad förmåga till celldelning och celldöd. Oral mukosit kan hindra patienter att äta, svälja och tala, vilket i sin tur kan begränsa möjligheterna för dosering och frekvens av cancerbehandling. Vid oral mukosit krävs ofta sjukhusvård med behandling i form av rehydrering, smärtlindring med opiater och intravenös näringstillförsel.

Om episil® munhålevätska
episil® munhålevätska är en unik och innovativ produkt för lokal behandling av smärta i samband med oral mukosit. episil® är en vätska baserad på formuleringsteknologin FluidCrystal® som genom att den bildar en tunn bioadhesiv film när den doseras i munnen skyddar den känsliga och skadade slemhinnan i munnen. Kliniska studier har visat att episil® munhålevätska effektivt lindrar smärta i munhålan inom 5 minuter och i upp till 8 timmar. episil® munhålevätska är förpackad i en bekväm och lättanvänd pump i fickformat som är färdig att använda och som hjälper patienterna att kunna genomgå cancerbehandling med bibehållen livskvalitet. episil® lanserades först i Europa och finns i dag tillgängligt för patienter i många länder, inklusive i USA. episil® munhålevätska är CE-märkt som en Klass 1 medicinteknisk produkt i Europa och registrerad som en 510k medicinteknisk produkt i USA.

Om Camurus
Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika formuleringsteknologin FluidCrystal® samt en omfattande expertis inom alla faser av läkemedelsutveckling. Den kliniska forskningsportföljen innehåller produkter för behandling av cancer, endokrina sjukdomar, smärta och beroende. Utvecklingen sker i egen regi och i partnerskap med internationella läkemedelsbolag. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”CAMX”.  För mer information, se www.camurus.se.

Om R-PHARM US
R-PHARM US grundades 2014 med målsättningen att förvärva och kommersialisera produkter som hjälper patienter som lider av cancer och immunologiska sjukdomar. R-PHARM US är ett dotterbolag till R-PHARM JSC, ett integrerat globalt läkemedelsbolag med en total försäljning 2015 som uppgick till ca 1,5 miljarder dollar, främst från Ryssland och Östeuropa. I R-PHARMs produktportfölj finns IXEMPRA, ett cytostatikapreparat som är godkänd för behandling av metastaserande bröstcancer, samt ytterligare produktkandidater för behandling av immunologiska och onkologiska tillstånd. Den mest avancerade produktkandidaten är olokizumab, som är klar för Fas 3-utveckling mot reumatisk artrit och andra immunologiska tillstånd. För mer information, se www.rpharm-us.com och www.ixempra.com.

Ytterligare information
Fredrik Tiberg, vd och forskningschef
Tel: 046 286 46 92

Rein Piir, VP Investor Relations
Tel. 070 853 72 92
ir@camurus.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2016 kl. 08.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')